Stefan Löfven kommenterade i en intervju med Aftonbladet om sin syn på att Nordiska motståndsrörelsen får hyra mark under Almedalsveckan och att högerextrema tidningen Nya Tider släpps in på bokmässan i Göteborg. Han menar att arrangörerna borde kunna säga nej till sådant och att de inte måste ges tillträde.

– Organisatörer som har evenemang, de får själv välja själva hur de gör. Men det finns inget i rättigheten att yttra sig som gör att arrangörer måste ge tillträde till dem som bekämpar demokratin, säger statsministern Stefan Löfven (S) till Aftonbladet.

Han betonar samtidigt för tidningen att det råder åsikts- och yttrandefrihet i landet.

– Men vi har också lagar som gör det omöjligt för nazisterna att nå sitt mål. När de angriper demokratin ska de gripas, dömas och sättas i fängelse, säger Stefan Löfven.

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) säger att det är viktigt att skilja på rollerna kring Almedalsveckan. Det är de lokala partierna som står som arrangörer för veckan och Region Gotlands roll som myndighet är att ta hand om markupplåtelser.

– Jag tolkar inte intervjun som att vi ska säga nej till att upplåta plats, utan att det handlar om programmet, säger Björn Jansson.

Han menar att Region Gotland måste värna om demokratin och yttrandefriheten.

– Ska vi förhandsprova organisationer som på förhand vill hyra mark? Nej, jag gillar inte den vägen. Jag ser inte att vi kan säga nej till dem. Men det viktiga nu är säkerhetsaspekten och att de inte uppträder hotfullt och sprider oro. Vi måste vara på vår vakt – så att de inte stör demokratin. Men det är en polisiär uppgift, samtidigt har vi ett samarbete kring att skapa trygghet och lugn för besökarna, säger Björn Jansson.