Tekniken med appar i smarta telefoner och fordon uppkopplade mot internet har gjort det möjligt att utveckla kollektivtrafiken och göra den mer flexibel. Resenären knappar in utgångsposition och vart resan ska gå. Ett datorprogram räknar ut lämpligaste färdsätt, kopplar ihop olika delar av både allmän, särskild och kommersiell kollektivtrafik. En resa kan exempelvis starta med färdtjänst eller sjukresa, fortsätta med buss för att avslutas med skolskjuts.

Peter Håkansson har arbetat i ett tjugotal år med lösningar för kollektivtrafik och färdtjänst. Först som anställd vid landstinget i Kalmar. När fler landsting började efterfråga hans lösningar startade han eget och blev konsult.

Region Gotland var en av kunderna. Under tiden på Gotland träffade han sin blivande fru, och sedan 2004 har han drivit sitt företag från smedjan hemma på gården vid Stenstugu i Stenkyrka. En liten expansion skedde för några år sedan, då han fick Fredrik Svensson som kollega. Han har kontor i Oskarshamn.

Artikelbild

| Peter Håkansson har arbetat med lösningar för kollektivtrafik i över 20 år.

Nu ska företaget Fripero AB expandera ytterligare. Förra året var bolaget med i pilotprojektet ”Samordnande informationssystem” i Kalmar län. Projektet hade som mål att knyta ihop olika tekniska system för att få linjetrafik och anropsstyrd trafik att samverka bättre. Precis det som är Friperos nisch.

– Våra lösningar fungerar som ett kitt mellan olika tekniska system, förklarar Peter Håkansson.

Tidigare har han inte behövt marknadsföra sina tjänster. Pilotprojektet gav uppmärksamhet och ny fart, och Peter ställdes inför ett vägval:

– Antingen lägga ner helt eller expandera, säger han.

Artikelbild

| Första dagen på det nya kontoret vid Science Park i Visby.

Fripero AB valde det senare. När GA träffar Peter Håkansson är det första dagen han är på sitt nya kontor vid Science Park i residenset på Strandgatan i Visby. Här hyr bolaget två rum med plats förberedd för två nya medarbetare. Annonser om programmerare ligger ute.

– Vi har redan fått in en del intressanta ansökningar, berättar Peter som tycker att miljön i residenset verkar inspirerande.

Artikelbild

| Fripero har tagit fram hårdvara som håller fordonen uppkopplade mot internet.

I oktober deltog Peter Håkansson på mässan Persontrafik i Stockholm. Nya kontakter knöts. En tänkbar ny kund är Region Gotland. Regionen förbereder en upphandling och Peter Håkansson har träffat Anita Carlsson, chef för kollektivtrafiken, för att presentera företagets system.

– Jag åkte kollektivt på Gotland förra veckan och såg att det finns ny utrustning i bussarna. Det som behövs är en lösning som kan koppla ihop olika trafiksystem, säger han.