Enligt uppgifter från polisen var det troligen en civil lastbil, som tillhör något av de byggföretag som arbetar med byggnationen på skjutfältet, som välte. Närmare uppgifter om hur olyckan inträffade eller vilka skador chauffören fick hade inte stationsbefälet vid polisen på tisdagseftermiddagen. Det ska dock inte röra sig om någon allvarligt skadad. Olyckan anmäls, liksom alla arbetsplatsolyckor, till Arbetsmiljöverket.