I helgen upptäckte Jonny Högefors, som ansvarar för båtarna som hyrs ut till besökare som vill se Bulverket, att en av stockarna nu är flera centimeter över ytan. Jonny Högefors berättar att han upprepade gånger har försökt locka upp ansvariga från regionen för att visa situationen, i och med att vattennivån i sjön hela tiden minskar. Susanne Bjergegaard Pettersson, chef på regionens vattenenhet, ska nu besöka träfästningen från 1100-talet, efter beskedet om den synliga stocken.

– Jag har hört rykten om att det syns, så vi har beslutat att vi åker och ser det själva. Jag kan förstå honom som levt sitt liv kring Bulverket, men jag jobbar i ett annat syfte, nämligen att distribuera så mycket dricksvatten som behövs. Det här är inte mitt ansvar eller mitt fel, det ligger på politikerna. Det blir troligen de som får besluta hur vi göra framöver, säger Susanne Bjergegaard Pettersson.

LÄS MER: Bulverket har nått ytan

Den 14 juli gav länsstyrelsen, som ansvarar för kulturminnesvård, sitt medgivande till regionen att ansöka om en tillfällig sänkning av sänkningsgränsen i Tingstäde träsk med 20 centimeter, för att kunna hämta mer vatten ur täkten.

Beslutet om en ytterligare sänkningsgräns fattas i Mark- och miljödomstolen, men Susanne Bjergegaard Pettersson menar att det ännu inte är bestämt om de ska lämna in ansökan.

– Det är fortfarande 24 centimeter tills vi kommer ner så långt vi får gå ner i dagsläget, men dit kommer vi definitivt att gå, säger hon.

Länsstyrelsen skyndar med undersökning

I länsstyrelsens medgivande om sänkningsgränsen skriver man att ingreppet ska föregås av en marinarkeologisk besiktning under hösten 2016. I och med att en av stockarna redan sticker upp har man tidigarelagt besiktningen till början av augusti.

– Vi skulle göra studien efter sänkningen, men marinarkeologen som är involverad i beslutet kommer hit tidigare än beräknat. Stocken får ligga som den ligger just nu. Vi måste ha fakta först, sedan får vi agera, säger Kicki Scheller, chef för Samhälle och kulturmiljö på länsstyrelsen.

Vattensänkningen kommer att genomföras successivt och sänkningen kommer troligen inte att påverka Bulverket, skriver länsstyrelsen i beslutet.

– Jag kan inte detaljerna kring Bulverket, mer än att det är en unik fornlämning. Men vattensituationen är också unik, då får man väga de intressena mot varandra, säger Kicki Scheller.

Experten: "Det är bråttom"

Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola, var den som senast genomförde dykningar och forskning på Bulverket mellan 1989-1991. Han är nu anlitad av länsstyrelsen för att göra den nya besiktningen.

– Vattennivån är lägre än vi trodde, det har snabbat på besiktningen, så jag kommer inom de närmsta veckorna. Eftersom det är bråttom nu gör vi det lite snabbt för att kunna ge råd till länsstyrelsen. Även om det är drygt 10 000 palissadstockar är de absolut av värde, så vi måste veta att de inte far illa.

Den del av Bulverket som har nått ytan kommer att ruttna snabbt, enligt Johan Rönnby, men förruttnelsen sprids inte neråt eftersom resten fortfarande skyddas av vattnet.

– Vissa pinnar är mer intressanta än andra såklart, det är värre om det är hus och konstruktioner. En eroderad topp som eroderar lite till är inte hela världen, men det ska ju inte hända egentligen.

Unik i världen

Johan Rönnby skrev sin doktorsavhandling om Bulverket och berättar att han gärna hade undersökt området mer.

– Träborgen är en helt unik fornlämning, det finns inget motsvarande på Gotland eller i världen. Trots att det gjorts undersökningar är det mesta outforskat, framför allt finns det hur mycket hus som helst bevarade från tidig medeltid, sen vikingatid. Ytan motsvarar fyra fotbollsplaner, det finns ingen landplats kan uppvisa någonting liknande. Jag skulle gärna gräva mer, men det är alltid en kostnadsfråga.

Regionens föreslagna sänkning på 20 centimeter är inte mycket, men måste vägas mot den redan låga vattennivån, menar Johan Rönnby.

– Olika lagar och behov står mot varandra här. Det är upp till länsstyrelsen och politiker att bestämma. Att konservera varje stock skulle kosta otroligt mycket, men en variant är att plocka upp och vattenbevara de delar som sticker up. Egentligen borde man bygga en rekonstruktion av Bulverket bredvid sjön, det vore en otroligt rolig turistplats. Om det finns någon entreprenör som är på kan jag gärna hjälpa till.