I slutet av maj meddelade Svenska kraftnät sitt beslut att det blir för dyrt att bygga en ny elkabel mellan fastlandet och Gotland. Det ledde till stark kritik från flera håll på Gotland, då det bland annat skulle innebära att Gotland inte kan sälja vindkraft till fastlandet.

Regeringen har som mål att Sveriges elproduktion ska bestå helt och hållet av förnybar energi år 2040. Energimyndigheten utreder formerna för detta på uppdrag av regeringen.

Som ett led i detta är det tänkt att Gotland ska bli ett pilotprojekt och vara helt självförsörjande inom 20 år. Energimyndighetens förstudie för hur detta ska ske redovisas i slutet av mars 2018.

Artikelbild

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård är en av de som i somras gjorde sin röst hörd och utryckte oro för Gotlands utveckling efter att Svenska kraftnät meddelat sitt beslut om utebliven elkabel.

LÄS MER: Landshövdingen vädjar till ministrarna

Under torsdagen var landshövdingen inbjuden till ett möte med Energimyndighetens insynsråd där tillvägagångssätt för Gotlands kommande självförsörjning diskuterades. Ett möte som landshövdingen lämnade optimistisk.

– Det fördes en bra diskussion. Det är fortfarande i ett tidigt skede och det kom inte så mycket konkret, men det finns flera intressanta idéer för hur det skulle kunna gå att genomföra, säger Cecilia Schelin Seidegård och fortsätter:

Artikelbild

– Jag är försiktigt positiv och tror på det, det fanns mycket positiv energi i gruppen. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det finns flera stora utmaningar och att gotlänningarna måste vara beredda på att göra uppoffringar.

Kan du nämna något exempel på en sådan uppoffring?

– Exempelvis att använda sig av bilpooler. Att var och en ska köra runt med egen elbil kommer inte att fungera.

I veckan anordnades SvD Energy Summit. Där uttalade sig Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma i positiva ordalag kring Gotland som pilotprojekt.

– Gotland kan bli en modell för Sverige och faktiskt hela världen. Detta har aldrig skett på den här skalan förut, säger Erik Brandsma till SvD.

Han menar att exempelvis elbilar kan spela en viktig roll, som lagringsdepå.

– Man måste ha system som ser till att man kan lagra el när man producerar för mycket. Då är både bilbatterier och vätgas vägar att gå, säger Erik Brandsma.