Det var i samband med att ett påkört vildsvin hittades vid en vägkant i Dalhem för en dryg vecka sedan som landshövding Cecilia Schelin Seidegård i ett pressmeddelande uttalade sig på följande sätt:

”Vildsvin ska helt enkelt inte finnas på ön. Nu måste vi kraftsamla för att hindra ytterligare spridning. Viltförvaltningsdelegationens hållning är absolut nolltolerans för vildsvin på Gotland”.

Mikael Hultnäs är riksviltvårdskonsulent på Jägarnas riksförbund (JRF) och uppvuxen i Halla på Gotland. Han reagerade omedelbart på landshövdingens uttalande, vilket han menar går stick i stäv med den nationellt beslutade politiken.

Artikelbild

| VILDSVIN. En vildsvinstam är inte önskvärd på Gotland enligt länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Den synpunkten har han bland annat framfört i en debattartikel i JRF:s publikation ”Jakt & jägare”.

­– Riksdagen beslutade 1987 att vildsvinen ska betraktas som en naturlig del av den svenska faunan. Det har inte gjorts några undantag för att vildsvinen för närvarande inte är etablerade på Gotland, säger han.

Hultnäs anser att det på sikt riskerar att undergräva förtroendet för myndigheter och viltförvaltningen när lokala aktörer gör uttalanden som går på tvärs mot fattade riksdagsbeslut.

– Om vi tänker oss ett ”varglän” där landshövdingen uttalar sig om nolltolerans mot varg, det vore naturligtvis otänkbart, säger han.

Artikelbild

| lagändring. Landshövding Cecilia Schelin Seidegård är fast besluten om att det riksdagsbeslut som tillåter vildsvin på Gotland måste korrigeras.

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård är väl medveten om det riksdagsbeslut som finns, vilket man inom viltförvaltningsdelegationen också tydligt vänt sig mot.

­– Vi har med Naturvårdsverket tagit upp det orimliga i att arter som inte naturligt finns på ön inom ramen för beslutet kan planteras in, som såväl vildsvin som älg.

Hultnäs menar att ditt uttalande går stick i stäv med det faktiska riksdagsbeslut som föreligger.

– Men det innebär inte att det inte finns möjlighet att korrigera ett beslut, vilket görs i många andra fall. Vi måste naturligtvis anpassa oss till verkligheten, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Vad gäller vildsvinens vara eller inte vara på ön tycks jägarna eniga:

­– Vi är överens om att försöka få till en lagändring, säger Johan Thomasson, ordförande i Jägarförbundet på Gotland, till tidskriften ”Svensk jakt”.

Urban Åkerbäck, ordförande i Jägarnas riksförbund på Gotland, säger till GT:

­– Jag håller med Johan där, vi vill inte ha hit dem, de förstör otroligt mycket.

Det vildsvin som hittades vid vägkanten i Dalhem tycks av allt att döma vara utplacerat av någon som vill skämta.