Njurvården har upphandlats och B Braun, ett tyskt företag som har verksamhet i 30 länder med fler än 30000 patienter, tog över i september. Gotland blev deras första klinik i Sverige.

– Vi gör samma saker som tidigare. Det är ingen större skillnad, men vi har Sveriges modernaste maskinpark och en vattenanläggning som sparar 46 procent vatten i förhållande till föregående anläggning, säger Ninnie Åkerqvist, verksamhetschef för njurenheten.

Nere i källaren under dialysavdelningen står vattenanläggningen med flera olika filter som skiljer ut sand, kalk och klor innan vattnet går vidare till själva hjärtat av maskinen som tar bort de återstående partiklarna.

Artikelbild

Torbjörn Lund, vd, Rolf Forsman, beställarchef på hälso- och sjukvårdsförvaltninngen och Göran Svedlund går igenom den nya vattenanläggningen.

– Vattnet blir helt rent utan att vara upphettat eller destillerat, förklarar Göran Svedlund, affärsområdeschef för B Braun.

Det går åt omkring 120 liter vatten per dialysbehandling och det måste vara superrent. Numera förbrukar enheten omkring 2248 kubikmeter per år.

– Vattnet går tillbaka i ett slutet system och återvinns, säger Göran Svedlund.

På enheten jobbar tio sköterskor, två undersköterskor, två läkare och två sekreterare.

Artikelbild

Ninnie Åkerqvist visar en av dialysapparaterna.

– Vi har permanent personal och är ett bra gäng. Vi erbjuder dialysbehandling måndag till lördag och dialyserar även tre kvällar i veckan, säger Ninnie Åkerqvist.

Njursjukdomarna ökar i landet. På Gotland är det omkring 350 patienter som berörs på olika sätt varav 30 som får bloddialys på avdelningen och sex får så kallad påsdialys i hemmet. Dialys innebär en konstgjord blodrening.

Artikelbild

Torbjörn Lund, vd för B Braun och Ninnie Åkerqvist, verksamhetschef på Visby lasarett, invigde njurenheten.

– Dialys är en livsuppehållande behandling och patienterna får mellan två och fem behandlingar i veckan som tar mellan tre och fem timmar.

– Det är som ett maratonlopp, beskriver Ninnie Åkerqvist patientens situation.

En njurtransplantation är det enda sättet för patienterna att slippa gå i dialys. Förutom dialys undersöker man på enheten patienter som misstänks ha fel på njurarna samt gör transplantationsutredningar.

Världsnjurdagen uppmärksammas runt om i landet. I Visby hölls flera föreläsningar förutom att man visade upp njurenheten.