De fyra väderkvarnarna Högan, Lågan, Kärringen och Plågan har från slutet av 1800-talet varit karaktäristiska för Visbyvyn från söder. Högan, som senare byggdes om till diskotek förstördes av en brand under lucianatten 1976.

I dag finns endast Lågan, Kärringen och Plågan kvar. De tre kvarnarna är dock i dåligt skick.

– Jag tror att det var förra sommaren som vi plockade ned vingarna från Plågan då de riskerade att ramla av, säger stadsträdgårdsmästaren Pernilla Johansson som ansvarar för regionens kvarnar som står på parkmark.

Artikelbild

I samband med att vingarna plockades ner sökte hon pengar som skulle täcka kostnaderna för en renovering. Men fick avslag.

– Vi har ingen budget för att göra någonting. Det är fortfarande så situationen ser ut, säger Pernilla Johansson.

Det finns i nuläget heller inga driftspengar som skulle kunna användas för att hindra ett fortsatt förfall. Däremot skulle det, enligt Pernilla Johansson, gå att söka kulturmiljöbidrag från länsstyrelsen för att renovera kvarnarna.

– Vi har inte kommit igång med det. Jag tycker att kvarnarna är viktiga men vi har den situation vi har, vi försöker skära ner på kostnaderna, säger Pernilla Johansson.

Artikelbild

Kvarnarna står på Visby hällarna hembygdsförenings mark även om de inte ägs av hembygdsföreningen. Föreningens ordförande Mats Jansson kan intyga att kvarnarna håller på att förfalla.

– Nu börjar takpapp och brädor att lossna. Vi lånade en nyckel och var inne i en av kvarnarna för något år sedan, det är bara duvskit och döda duvor där inne, säger Mats Jansson.