Det är Vattenmyndigheten som för tillfället åker land och rike runt för att hålla samråd om det årgärdsprogram och den förvaltningsplan för vattnet som det på uppdrag av riksdagen ska fattas beslut om i december 2015. På tisdagen besökte Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Visby för att informera och diskutera om de förslag som finns, samt hur vattenkvalitén kan förbättras på Gotland under de kommande sex åren. Enligt Irene Bohman, vattenvårdsdirektör på Södra Östersjöns vattendistrikt, har Gotland relativt god vattenkvalitet. Det finns dock problemområden.

– Sjöarna och vattendragen på Gotland håller relativt god kvalitet. Det är däremot ganska dålig status på kustvattnet och grundvattnet. Genomför man inga åtgärder kan det i längden betyda att man bland annat får en brist på grundvatten. Det kan även betyda mer algblomning, dåligt fiske och svårigheter att rena havsvattnet, säger hon.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att de vatten i Sverige som i dag har låg status, istället ska få god status.

Artikelbild

– I dag har drygt 70 procent av Sveriges vatten lägre status än god, och då handlar det om havs-, sjö-, och grundvatten, säger Irene Bohman.

Varför är det viktigt att ha sådana här samråd?

– Det är viktigt att koppla till den lokala kunskapen, samtidigt som det viktigt att vi visar för allmänheten vad vårt förslag innebär. Huvudsyftet är att presentera det material vi har, men jag tycker vi hade flera intressanta diskussioner här i dag och jag tror många fick en liten aha-upplevelse.