Valet till domkapitlet i Visby stift har skett i fyra omgångar under hösten.

Öns präster och diakoner, Svenska kyrkan i utlandet, stiftsfullmäktige samt kyrkomötet har därigenom utsett sina respektive ledamöter.

Både bland ordinarie ledamöter och ersättare har förändringar skett. Om även fyllnadsval på senare tid räknas in är majoriteten av gruppen ny.

Bland annat har samtliga ledamöter som utses av öns präster och diakoner bytts ut. Det har tolkats, av flera insatta källor, som att denna väljarskara ger ett underbetyg till domkapitlets arbete de senaste åren.

– Det är en snyting av Guds nåde, menar en källa.

– Det kan tolkas som en kupp, som handlar om ett förbrukat förtroende från prästernas sida. För mig kändes det som en upprättelse, säger en annan insatt person som också vill vara anonym.

Denna upprättelse går tillbaka till en händelse som ofta omnämns som ”påkragningen” – agerandet när domkapitlet och biskopen 2015 valde att ge prästkragen tillbaka till en man som hade haft relationer med flera unga tjejer i församlingen.

Ett annat kontroversiellt ämne i sammanhanget är det som har kallats ”häxjakten” mot domprost Mats Hermansson, vars tjänste-utövande flera gånger anmälts till just domkapitlet.

Senast handlar det om att han skickat sin ämbetsberättelse till ärkebiskopen, vilket anmälaren anser vara olämpligt.

– Anklagelserna mot Mats Hermansson är så dumma så att klockorna stannar. Det är klart att han har rätt att prata med ärkebiskopen, säger en insatt person.

Tidigare anmälningar har också väckt reaktioner och funderingar.

– Mats blev anmäld för att ha missat en gudstjänst – trots att han vid det tillfället satt med två flyktingpojkar. Han gjorde valet att deras själavård var viktigare just då. De här anmälningarna har blivit ett dåligt skämt, säger en annan källa.

I veckan stod det klart att domkapitlet – innan de nyvalda ledamöterna trädde in – också hann med att rikta formell kritik mot domprosten.

Han har fått en skriftlig erinran på grund av ”illojalitet mot biskopen”. Mats Hermansson anses ha uttalat sig alltför negativt kring den granskning, eller visitation, som biskopen genomfört i domkyrkoförsamlingen. Domprosten borde i stället ha ”tagit ett steg tillbaka”, enligt domkapitlets avgörande.

Detta har fått Mats Hermansson att bemöta anklagelserna i ett längre skriftligt uttalande.

– Jag tycker att hela processen är egendomlig och olycklig, skriver han bland annat.

Ett annat stycke i domprostens svar kan också ses som en kommentar gällande omdaningarna i domkapitlet:

– Jag ser med stor tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet i Visby stift. Efter nyår – och senare i sommar – genomgår Visby domkapitel en större förnyelse. När domkapitlet samlas i juni så är det nya personer på nästan samtliga stolar. Några har inte fått förnyat förtroende.

GT har talat med två av de personer som inte kommer att sitta kvar i domkapitlet. Ingen av dem håller med om påståendena att de senaste valen ska tolkas som ett underkännande av domkapitlets arbete.

GT har även sökt biskopen för en kommentar, men utan resultat.