Olyckan i tisdags, där släpet till en tankbil välte i rondellen vid avfarten till Kneippbyn på väg 140, väckte debatt om rondellens utformning. Kritiken handlade om vägbanans lutning utåt.

Till helagotland.se, i en artikel som också publicerades här i GA, sa Trafikverkets Mats Remgård att nybyggda rondeller lutar utåt. Han sa också att lutningen har ”mindre betydelse än man tänker sig”, då fartsänkningen för att kompensera bara handlar om några kilometer i timmen.

Hans Klintbom, tidigare ordförande i kommunstyrelsen på Gotland, tycker inte att resonemanget håller:

– Det är ett schablonsvar. Rondellen är speciell. Det är inte bara en normal lutning för vattenavrinning. Vägen lutar dessutom ganska kraftigt från norr till söder, säger han.

Han tycker att cirkulationsplatsen är felkonstruerad och får medhåll av grannen, pensionerade grävmaskinisten Göran Thomsson.

– Tankbilen var inte den första som fick problem, bilar har varit in i räcket förut. Det är nog bara en tidsfråga innan nästa olycka inträffar, säger Göran Thomsson.

Att rondellen kom till och ersatte en tidigare t-korsning var bra, menar båda, allra helst med tanke på sommartrafiken till Kneippbyn. Men, menar de, utformningen gör den ändå riskabel.

Alexandra Elias på Trafikverkets presstjänst upprepar myndighetens tidigare svar; att rondeller byggs med en viss lutning för att vatten ska kunna rinna bort och isbildning undvikas. Om synpunkterna från Vibbleborna Hans Klintbom och Göran Thomsson säger hon:

– Vi delar inte den kritik som framförs.