Framför varuhusen Jula, Jysk och Elgiganten på Stenhuggaren löper ett antal stenmurar som uppfördes i samband med att butikerna invigdes. För drygt ett år sedan stod det klart att murarna saknade bygglov. Fastighetsägaren Fastina valde då att ansöka om bygglov i efterhand hos både regionen och länsstyrelsen, men fick avslag. I maj 2018 berättade vi att frågan överklagats till Mark- och miljööverdomstolen, som valde att gå på byggnadsnämndens linje. Sedan dess har inget hänt med murarna – men de är ännu en stor vattendelare mellan regionen och köpmännen på Stenhuggaren.

För trafiken på Stenhuggaren är inte regionen ansvarig, utan det är handelsföreningen själv som styr över parkeringar och gator.

Däremot menar regionen att murarna strider mot detaljplanen. Enligt planen står murarna på så kallad prickmark som ska kunna användas till bland annat ledningsdragning.

Artikelbild

| Inte alltför många väljer att cykla på Stenhuggaren, menar handelsföreningen.

– Grundproblemet är fortfarande att byggnaden blev för stor för fastigheten när den byggdes, så att man har kommit ut i de otillåtna områdena runt omkring, säger Karl-Allan Nordblom (MP), byggnadsnämndens avgående ordförande.

Men handelsföreningens ordförande Carl-Johan Stålhammar är av en annan åsikt. Just nu avvaktar handelsföreningen kommande beslut om vad som ska hända med murarna, men i grunden ser föreningen inga problem med murarna.

– Vi har haft mycket diskussioner där vi inte varit överens med regionen. Vi tycker att murarna gör området lite trevligt. De skapar trygghet för dem som handlar i butikerna, och de får också ner hastigheten i området, säger Carl-Johan Stålhammar.

Under sommaren testade handelsföreningen att rita upp väglinjer så att bilförare tvingas till en svag sväng när de ska förbi varuhusen. Innan dess var det trångt mellan butikerna och parkeringen, och risken för kollisioner var större.

Artikelbild

Regionen har i diskussionerna lagt fram att cykling måste främjas på Stenhuggaren. Däremot anser handelsföreningen inte att det cyklas i någon större utsträckning i området.

– Enligt den undersökning vi gjort under året så cyklar inte folk här. De flesta som kommer till Stenhuggaren på cykel kliver av vid McDonalds och leder cykeln resten av vägen. Så i den frågan anser vi att regionen gör ett problem av något som inte finns, säger Carl-Johan Stålhammar.

Enligt handelsföreningen har det under året inte inträffat några trafikincidenter. Handelsföreningen skulle gärna se att det införs vägbulor kring parkeringarna för att ytterligare öka säkerheten.

Frågan om murarnas vara eller icke vara ligger ännu hos regionen. Ärendet närmar sig slutskedet enligt samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Tanken är att det måste bli någon form av gångfartsområde där så att alla trafikanter kan ta sig förbi säkert. Vi har diskuterat med fastighetsägaren om att vidta åtgärder, och får se om vi tycker att murarna kan få stå kvar som de är, eller i modifierad form, säger Gunnar Gustafsson, biträdande stadsarkitekt.