Problemet med råttor ökar. Sedan 2013 har antalet råttsaneringar ökat med 67 procent i området Gotland, Västervik och Kalmar, enligt Anticimex.

– Det vi kan se är en kontinuerlig ökning av antalet saneringar. Sen kan man fundera på varför det ökar, säger Martin Sköldenklint, platschef på Anticimex.

Enligt honom finns det flera möjliga förklaringar; antingen så har folk blivit mer flitiga med att sanera, eller så beror den på att antalet råttor faktiskt har ökat men ökningen kan även bero på att råttorna kommer fram i högre utsträckning.

– Vi blir ju fler människor och de gillar samma saker som oss; mat, vatten och skydd, säger han.

För att undvika råttor är det viktigt att vara noggrann med sina sopor.

– Sopor som slängs ut är aldrig bra, råttor är smarta djur och är både nyfikna och återhållsamma, säger han.

Sopor ska alltid slängas i slutna kärl med lock. Även i parker är det viktigt att soptunnorna är täta och inte har perforerade sidor som råttorna kan klättra upp för.

Just förebyggande arbete är något som Anticimex jobbar mycket med.

– Vi har digitala råttfällor som vi sätter ut för att se om det blir några förändringar gällande var de rör sig.

De senaste åren har det blivit allt vanligare med digitala fällor som förutom att fånga råttor även mäter och registrerar rörelse. Många använder sig även av spjutfällor som kan placeras i exempelvis avloppsrör.

– Fällan reagerar på rörelse och skjuter ner ett spjut som dödar råttan, sedan åker spjutet upp igen. När man sedan spolar åker den döda råttan bort och fällan är redo för nästa råtta, säger Martin Sköldenklint.

Anticimex har också digitala lådor med exempelvis chokladessens som råttor gillar. Om en råtta går in i lådan så får den en stöt och ett larm skickas in till Anticimex.

Sedan några år tillbaka är det inte tillåtet att lägga ut gift i förebyggande syfte då råttorna har blivit mer immuna mot gift. Giftet kan även sprida sig uppåt i näringskedjan.

– Man har sett att även rovfåglar har högre halter av gift i sig, säger Martin Sköldenklint.