Att besöka doktorn genom videosamtal eller chatt blir allt mer populärt bland gotlänningarna. Under 2018 har antalet digitala vårdkontakter fortsatt att öka, och prognosen är att gotlänningarna kommer att ha avverkat 2 290 vårdbesök på nätet under 2018. Det är nästan tre gånger så många som året innan, då 813 digitala vårdbesök gjordes. Kostnaderna för besöken hamnar på Region Gotland och beräknas till 1,1 miljon kronor, vilket är mer dubbelt så mycket som 2017 då kostnaden slutade på 536 000 kronor.

– Jag tror att den som använder de här apparna säkert tycker att det är jättebra att få kontakt med en läkare på en gång. Men det är osäkert hur mycket nytta de här nya tjänsterna tillför, säger Gunnar Ramstedt, chefläkare och IT-strateg på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Han förstår dem som använder sig av nättjänsterna, men ser helst att man som vårdsökande i första hand vänder sig till 1177 Vårdguiden.

Artikelbild

| Svårt att säga om vårdapparna gör någon,, menar regionens chefläkare Gunnar Ramstedt.

– Det vi har i dag är den vanliga sjukvårdsrådgivningen som är väldigt välfungerande och beprövad.

Prognosen för 2019 pekar på ytterligare ökningar av både antalet besök och kostnaderna som medföljer. Då väntas drygt 3 750 besök till en kostnad på nästan 1,9 miljoner. De ökande kostnaderna i kombination med bristfällig kunskap på området ser Gunnar Ramstedt som problematisk.

– Det är ett problem eftersom det inte är säkert att kostnaden blir till en besparing någon annanstans i verksamheten. I dag vet vi för lite för att kunna säga om det leder till färre vårdkontakter i den vanliga vården.

De digitala vårdgivarna har ökat rejält de senaste åren i hela landet, och har i år tagit emot 200 000 besök. Flera av de stora vårdapparna har sina säten i Region Jönköping, och där har man vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna för landstingen. Under 2017 sänkte regionen avgiften som landstingen ska betala ut för vårdbesöken vid två tillfällen. Men den stora volymökningen gör att kostnaderna ändå stiger, både i landet i stort och på Gotland. Flera andra landsting ser över möjligheterna att ta fram egna tjänster som alternativ till de privata aktörerna. Bland annat har Region Jönköping en vårdapp i egen regi sedan tre år tillbaka. Men det är inget som är aktuellt för Gotlands del, trots att efterfrågan verkar finnas.

– Precis just nu har vi inga konkreta planer på det, säger Gunnar Ramstedt.