Det är Transportstyrelsen som kommit med statistik för utfärdade/betalda p-böter (eller parkeringsanmärkningar som den officiella benämningen är) fram till och med juli månads utgång. Och det mest markanta är således ökningen av p-böter för de grövsta förseelserna. 273 i juli, 74 i juni, 4 i februari och 109 i augusti i fjol.

– Har man fått tusen kronor i p-böter, då har man gjort något riktigt illa, konstaterar trafikingenjör Lennart Klintbom.

Det handlar om förseelser som att parkera på handikapplats, övergångsställe, tio meter från övergångsställe eller korsning. Lennart Klintbom förmodar att majoriteten brutit mot förbudet att parkera minst tio meter från en korsning.

– Det blir ganska många sådana grejer när det är mycket folk i farten, turismen ökar på Gotland och det blir fler bilar. Vi har cirka 350 extra parkeringsplatser, bland annat vid Polhemslunden.

– Korsningsbestämmelsen är det många som inte förstår och tror att det bara gäller vid fyrvägskorsningar. Men även om det är trevägs så gäller tio meter åt varje håll, framhåller Lennart Klintbom.

På Gotland finns tre bötessummor för felparkeringar. Förutom 1 000 kronor är det 400 som gäller, främst om man står på godkänd parkeringsplats men inte erlagt avgiften eller ställt in p-skivan, samt 600 som det bland annat kostar om bilen står där det är stoppförbud, på trottoar eller mot färdriktningen.

Lennart Klintbom:

– Regeringen beslutar om maxbelopp, det högsta är tusen kronor och teoretiskt skulle man kunna ta det för alla förseelser men det skulle vara konstigt. Fullmäktige beslutar om vilka olika förseelser som ska kosta vilket belopp.

Säsongsmässigt återstår egentligen enbart kommande vecka 32 med ett marknat större antal bilar som ska stå någonstans. Det är Medeltidsveckan och under flera år har parkeringssituationen vid lasarettet och Strandgärdet (där tornerspelen hålls) vållat irritation hos såväl personal som besökare. Men i år har flera åtgärder genomförts med syfte att förbättra läget. Lennart Klintbom är hoppfull:

– Nu är det avgifter vid vattnet och de anställda har egen parkering innanför. Jag var förbi och tittade på torsdagsmorgonen och då var det inte någon bil vid havet. Det bådar gott för nästa vecka. Dessutom kommer knallarna inte att stå nedanför Göransgården utan har fått yta vid hamnen.