En tidigare prognos visade på ett underskott på cirka 27 miljoner kronor för socialnämnden i år. Efter nämndens sammanträdande under onsdagen meddelade Monika Eriksson, 1:e vice ordförande (V), att läget ser något ljusare ut. Årets resultat ser ut att sluta med ett underskott på 20 miljoner kronor.

– Budgeten känns lugnare och jag tror vi kommer att klara den nästa år. Vi har fått en utökad ram som vi kämpat för i många år. Vi har helt enkelt fått för lite pengar tidigare. Vi får 20 miljoner mer till barn- och ungdomsvården och 13 miljoner från staten till äldreomsorgen.

Pengarna kommer bland annat att satsas på nya nätverk kring barn som far illa och fler personer som kan jobba med rehabilitering bland äldre.

Både Monika Eriksson och förvaltningschef Marica Gardell vill dock flagga för att läget är fortsatt osäkert när det gäller utvecklingen med ensamkommande flyktingbarn och behovet av insatser inom Lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS.

– Migrationsverket ändrar sina regler hela tiden och har sänkt sina ersättningar. Vi vet inte vilka ersättningar vi kommer att få. Men de täcker inte längre kostnaderna. Vi äskar därför 10 miljoner från regionstyrelsen för att täcka underskottet, berättar Monika Eriksson.

– Tidigare handlade det om att bygga upp, nu stänger vi igen och det kostar också pengar, fyller Marica Gardell i.

Angående LSS ökar behovet av insatser och Försäkringskassans omprövning av behovet av personliga assistenter kan komma att innebära större kostnader för kommunerna.