Brandutredningen pekar på att det var en självantändning i själva bränslet som orsakade branden i lagerhallen som då innehöll mellan 1 400 och 1 500 ton avfallsbaserat bränsle, främst bestående av plast.

Elden slukade runt 400 av dessa ton.

Johan Bering, projektchef på Slitefabriken, har under en längre tid jobbat med en lösning för att bygga upp bränslelagret igen. Betydligt mer brandsäkert än det förra.

Artikelbild

| Nyfikna. Trots rådet att stanna inomhus på grund av giftig rök var det många Slitebor som ändå inte kunde hålla sig från att närma sig Cementa.

– Dels kommer vi att väsentligt minska mängden bränsle, dessutom fördelar vi ut det i olika betongrum vilket gör att en brand skulle få svårt att sprida sig. Den lösning vi nu har kommit fram till, och som vi söker bygglov för, känns solid.

Johan Bering berättar att brandutredningen har varit extremt viktig.

– Det första och allra viktigaste var ju att få veta varför det hände och det vet vi nu. Efter att alla, både tänkbara och otänkbara orsaker uteslutits, kvarstår bara självantändning. Så nu bygger vi så att det inte ska kunna hända igen, säger han.

Skulle det, mot alla odds, uppstå en ny brand så kommer den att upptäckas tidigare.

Artikelbild

| ?GT 26 maj 2017.

Det som olika tekniker på Cementa har tittat på är exempelvis värmekameror och aspirationsdetektering, en teknik som suger in luft och kan notera rökpartiklar så att en eventuell brand kan upptäckas i ett tidigt skede.

– Vi kommer att upptäcka en brand mycket tidigare, och det är stor skillnad att bekämpa en brand medan den ännu är liten och snäll, säger Johan Bering.

Larmet om branden kom strax efter klockan sju på onsdagskvällen den 25 maj.

– Jag förstod rätt tidigt att det var allvarligt, berättade då räddningsledaren Henrik Johansson som, förutom från Visby, begärde resurser från flygplatsbrandbilarna samt styrkor från Fårösund, Kräklingbo och Klintehamn. Slite var redan där.

– Räddningsmanskapet från Slite var där 90 sekunder efter larmet, men branden hade ett otroligt snabbt förlopp.

– När vi kom fram insåg jag att vi måste inrikta oss på att branden inte skulle sprida sig.

Ett pannrum som försörjer Slite med fjärrvärme stod två meter från lågorna. En 40 kubikmeter stor dieseltank, ett stort ställverk som förser Cementa med ström och ett förråd med gasolflaskor, var också hotade liksom ett transportband.

Hela natten och torsdagen brann det i plast, tidningar och textilier som förvarades i hallen.