Det har sedan en tid tillbaka varit känt att förskolan i Gothem varit nedläggningshotad, och på onsdagen fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att avveckla förskolan senast den 31 augusti 2018. Enligt nämndens ordförande Brittis Benzler (V) finns det tre skäl till beslutet.

– Dels är det en följd av att vi fick ett uppdrag från fullmäktige i juni 2016 om att försöka avveckla mindre enheter, då större enheter är mer bärkraftiga. Utöver det så spelar den ekonomiska aspekten in, samt svårigheten att jobba med pedagogisk utveckling i en sådan här liten enhet, säger hon.

Förskolan har i dag 17 barn i en åldersblandad grupp och är inrymd i en äldre familjebostad med privat hyresvärd.

I november 2017 gav regionen tillstånd till en privat aktör att driva förskola i Gothem, ett faktum som Brittis Benzler tror gjorde att alla partier i nämnden var helt eniga till avvecklingen av Gothem förskola.

– Jag tror att den vetskapen gjorde det lättare för en del partier. Det är svårt att säga hur utgången hade blivit annars, men jag tror att beslutet hade fattats ändå.

LÄS MER: De vill starta ny förskola i Gothem

När det nya privata aktören kan öppna sin förskola är ännu oklart, vilket gör att regionen inte har bråttom att lägga ned den befintliga förskolan.

– Det kommer ju att ske i dialog och samförstånd med den privata aktören, så att vi driver vidare tills de kan starta upp. Vi måste se till att det här blir bra för barnen.

De familjer som har barn i Gothem förskola kommer, om de vill, att erbjudas plats i Fole eller Slite.