Visby Tull Elvan AB har sökt tillstånd för att bygga om och bygga nytt på fastigheten Södertull 11, med gatuadressen Södertorg 14. Bolaget är ett av många som kontrolleras av en av stadens större fastighetsägare, Roy Abdel Ahad.

Bygglovansökan kommer året efter det att den tidigare Restaurang China, som drevs av Fong Lew och Don Wong i 23 år, upphört med sin verksamhet.

I dag är huset ingen vacker syn, särskilt inte in mot gårdent. Men Visby Tull Elvan AB planerar både en genomgripande ombyggnad av det befintliga huset och en ny huskropp. Inalles skulle det handla om 12 lägenheter, om byggnadsnämnden beviljar bygglov. Av ritningarna framgår också att det planeras nya restauranglokaler. Fasaden ut mot gatan modifieras, men behåller i princip sitt utseende. En barack på innergården vill fastighetsbolaget riva.

Södertorg står inför än större förändringar om en annan av Visbys stora fastighetsägare, Peter Nilsson, får som han vill. I november förra året berättade Gotlands Tidningar om hans tankar på att återskapa en köpmansgård alldeles innanför ringmuren – strax intill de nu aktuella ombyggnadsplanerna för Södertull 11. I det sammanhanget har framför allt en flytt av bulhuset från 1870-talet som inrymmer hemslöjdsutiken varit omdiskuterad. Peter Nilssons bolag, Visby lgh AB, väntar alltjämt på besked i sitt bygglovsärende.