Psyskisk ohälsa är vanligare bland barn och ungdomar på Gotland än i andra delar av landet. Socialstyrelsens statistik visar att antalet barn upp till 19 år som får antidepressiv medicin tredubblades på Gotland mellan åren 2006 och 2016.

Många som mår dåligt tycker att det är svårt att söka hjälp. Nu genomför Linköpings universitet en studie där man bjuder in ungdomar mellan 15 och 19 år till terapi på nätet mot ångest eller oro. Behandlingen är gratis och eftersom den är internetbaserad kan ungdomar från hela landet vara med.

– Vi vill ha med så många som möjligt – så känner man att det här är något som passar ska man söka, säger projektledaren Matilda Berg som är psykolog och doktorand.

Artikelbild

Leder. Matilda Berg är projektledare för Loa-studien i Linköping.

Terapi på nätet är ett sätt att sänka tröskeln för att söka hjälp, det har forskarlaget i Linköping kunnat konstatera efter tidigare studier med ungdomar som var deprimerade. Men det finns andra fördelar också, tycker Matilda Berg:

En internetbaserad behandling når alla, också de som har långt till sin vårdcentral. Och för ungdomar är det ibland lättare att formulera sig inför sin behandlare via mejl eller chatt.

– Många mår dåligt och alla får inte hjälp. Vi vill fånga upp fler tidigt, säger Matilda Berg och fortsätter:

– Som tonåring är det vanligt att man har det jobbigt med vissa saker, men ibland är problemen så stora att det påverkar vardagen och självbilden av vad man kan och inte kan. Får man hjälp på ett tidigt stadium fastnar man kanske inte i dessa mönster.

Den som är med får under åtta veckor läsa texter och göra övningar som baseras på kognitiv beteendeterapi. Man får också stöd och hjälp av en psykolog.

– Vi har gedigen kompetens i gruppen.

Är terapi på nätet lika bra som att möta en terapeut öga mot öga?

– Det är kanske inte jämbördigt, men det är ett värdigt komplement. Vi vill att fler ska kunna få hjälp och man kan göra på olika sätt för att nå det målet, säger Matilda Berg.

Som 15-åring måste man inte ha föräldrarnas samtycke för att kunna vara med.

– Men vi uppmanar starkt till att man har föräldrarnas stöd, säger Matilda Berg.

För att kunna vara med får man dock inte må för dåligt. Man kan inte vara suicidbenägen eller ha ett självskadebeteende. Därför görs en bedömning av alla som vill vara med och de som anses ha för allvarliga problem hänvisas till annan vård.