Fästingarna är aktiva så fort temperaturen överstiger fyra, fem plusgrader. Risken för att få fästingbett hänger samman med att vi själva rör oss mer i skog och mark – och rapporter visar att fler fall av TBE upptäcks.

– Den trenden går inte igen på Gotland. Förra året var det totalt fyra fall på Gotland, vi vet att en smittades på öns västra del. Två kan vara smittade på Gotland och den fjärde smittades i Roslagen, säger Sven Montelius, smittskyddsläkare vid Visby lasarett.

LÄS MER: Fästingarna har vaknat i vårvärmen

Artikelbild

| Här har gotlänningar smittats av fästingburen TBE 2007-2017. Röda stjärnor anger att personen är smittad på Gotland och svarta stjärnor att personen kan vara smittad på Gotland eller annan ort.

I övriga delar av landet har siffrorna för TBE-smitta skjutit i höjden under senare år, det är framför allt Mälardalen och Roslagen som sett en ökning. Men också de inre delarna av Svealand märker av trenden.

– Vi har ingen generell rekommendation om vaccinering mot TBE på Gotland, annat än om man ska vistas på Gotska Sandön eller Karlsöarna en längre period, säger Sven Montelius.

Den tidiga vårvärmen behöver inte innebära att fästingarna blir fler i år. Fästingar har oftast treåriga livscykler, och därför påverkas inte antalet särskilt mycket även om en sommarsäsong blir ovanligt lång.

LÄS MER: Dödsfästing hittad på södra Gotland

Artikelbild

| Sven Montelius.

Siffrorna för TBE visar på en ökning under senare år. Det behöver inte betyda att smittan inte fanns tidigare, utan att vården blivit bättre på att upptäcka TBE.

– Den har nog funnits länge. Att fler fall upptäckts i Mälardalen beror sannolikt på att det bor fler människor där, säger Sven Montelius.

Från och med 2007 har nio personer blivit smittade på Gotland, tre av dem har smittats på Karlsöarna och Sandön.