Som Helagotland.se tidigare har rapporterat så har Campus Gotland gått ut med en varning om att den smittsamma hudsjukdomen skabb sprider sig på universitet. Elever och personal uppmanas att söka medicinsk hjälp om de misstänker att de har drabbats. Hittills är det ett tjugotal personer som har smittats. På kårhuset i Visby har man valt att vidta åtgärder för att försäkra sig om att lokalerna inte är drabbade.

– Det finns inget som påvisar att huset ska vara infekterat men vi har varit i kontakt med Anticimex gällande en handlingsplan i förebyggande syfte. Vi har verkligen velat försäkra oss om att ingen känner att huset är i någon farozon för det är det inte, säger Matilda Dreijer som är studiesocial ordförande och kårhusansvarig vid Gotlands studentkår Rindi.

Att huset ska ha sanerats stämmer alltså inte, och det har inte heller funnits något behov av det menar Matilda Dreijer.

Artikelbild

| Sjukdomen skabb orsakas av ett kvalster, det cirka 1/2 mm stora skabbdjuret Sarcoptes scabiei, som gräver sina gångar inne i huden.

– Vi öppnade igen i fredags och studenterna är tillbaka och alla är glada och nöjda, säger hon.

Dock är det fortfarande oklart varifrån smittan har kommit från början.