En ungdomscoach är en vuxen person som vill stödja en ung person, mellan 13 och 21 år. Det handlar om några timmars arbete i veckan i socialtjänstens regi.

– Coachingen sker i samarbete med föräldrar och socialsekreterare och pågår under ett halvår, säger Christina Gjertz vid Familjefocus, en del av på individ- och familjeomsorgen.

LÄS MER: Hon är ny chef för ungdomsgruppen

Programmet har funnits sedan 2006 och omfattar tio ungdomar åt gången. Till våren kommer socialtjänsten att hålla en utbildning, det behövs helt enkelt fler vuxna i programmet. Torbjörn Rausmark arbetade som ungdomscoach för en tid sedan.

– Jag rekommenderar det definitivt, säger han.

De unga som erbjuds stödet berättar först om de ställer sig positiva till det. Innan de erbjuds en coach så har de träffat en socialsekreterare som utrett att det finns ett behov av en extra vuxen person. De personer som hittills är och har varit ungdomscoacher är sådana som har ett intresse av att stötta ungdomar.

– Jag var nog känd för att vara lite sträng och drog mig inte för att säga ifrån. Det behövs ibland, men det är mycket positivt i jobbet. Många skärper till sig och får ordning på sitt liv, jag blev bjuden på barndop av en tjej jag haft hand om när hon var yngre, säger Torbjörn Rausmark.

LÄS MER: Han får ungdomarna att tro på sig själva

Det är inte ovanligt att ungdomscoacherna får riktigt goda relationer till dem de ska hjälpa.

– Det händer att de blir lite av en extra mormor eller morfar, säger Christina Gjertz.

De personer som anmäler sitt intresse av att vara ungdomscoach blir kontrollerade mot polisens belastningsregister. Socialtjänstens befintliga ungdomscoacher är mellan 23 och 72 år.