Det är sedan 2015 beslutat att kontrollstationerna i Ygne på Gotland och Västervik på fastlandet ska uppgraderas. Det är Vattenfall som äger och investerar i anläggningarna, men eftersom Geab driver stationen i Ygne kommer man att vara delaktiga i arbetet, och det är ingen liten investering som görs för att säkerställa elförsörjningen mellan ön och fastlandet.

– Totalt handlar det om 350 miljoner kronor. Det är en stor investering där man byter ut kontrollanläggningen, som lite fungerar som hjärnan för de två elkablar som finns mellan Gotland och fastlandet, säger Geabs vd Jan Karlsson, och fortsätter:

– Det här är väldigt bra för Gotland. Den gamla anläggningen behöver bytas ut då det inte finns några reservdelar att tillgå längre, och snart finns inte heller någon kompetens kvar som kan arbete med anläggningen.

Artikelbild

| Urban Sandgren, projektledare för det stora bytet av kontrollanläggningen i Ygne, samt Geabs vd Jan Karlsson.

LÄS MER: Geab: Ökad risk för totalavbrott på ön

Arbetet kommer att pågå mellan veckorna 29 och 39, och precis som Helagotland.se berättade på tisdagen kommer det under den perioden att finnas en ökad risk för totalavbrott på Gotland.

– Under bytet av kontrollanläggningen plockar vi ner det redundanta systemet och har bara det aktiva igång, vilket gör att risken för totalavbrott ökar. Men blir det inga avbrott kommer gotlänningarna inte ens att märka att det här arbetet pågår.

Många har undrat varför man väljer att göra ett såhär stort arbete mitt under högsäsong, men enligt Jan Karlsson finns inga andra alternativ.

Artikelbild

| Såhär ser kablarna ut som ligger på havsbottnen mellan Gotland och fastlandet.

– Elförbrukningen är väldigt låg på sommaren, men så fort vi kommer in på hösten ökar den drastiskt på grund av mörkret och kylan. Blir det till exempel så att arbetet blir fördröjt med bara två veckor kanske man måste skjuta upp det helt till nästa sommar i stället, säger han.

Hur uppgraderingen kommer att påverka leveransen av el till och från Gotland i framtiden är än så länge oklart, men enligt Jan Karlsson kommer stoppet att ansluta nyproduktion att fortsätta gälla även efter att man bytt kontrollanläggningen.

Artikelbild

– Situationen kommer ju i mångt och mycket att vara som i dag, men det här arbetet ger en bra plattform för att kunna ansluta energilagret, vilket i längden kanske kan innebära att man kan ansluta nyproduktion framöver.

De två kablar som levererar el till och från Gotland anlades 1983 och 1987, men dessa behöver inte bytas i dagsläget, enligt Geabs vd.

Artikelbild

– Utifrån de uppgifter vi fått så mår kablarna bra.