Var Kanonaffären verkligen en kanonaffär? Det vill en privatperson ha klart besked om efter att ha anmält Region Gotlands uppgörelse där man säljer fastigheten Kanonen 1 innehållande Campus Gotland och Almedalsbiblioteket till Uppsala Akademiförvaltning för 187,5 miljoner kronor. På måndagen godkände regionfullmäktige affären.

LÄS ÄVEN: Hätsk debatt innan beslut om campusförsäljning

Men en gotlänning har alltså överklagat hela affären till förvaltningsrätten, där personen vill att domstolen utreder om affären strider mot kommunallagen i avseendet att fastigheten säljs till en utvald aktör och inte den som betalar mest vid en öppen budgivning. I överklagan skriver också personen att en värdering gjorts som visar att fastigheten är värd 20 miljoner mer.

Artikelbild

| Affären om campusfastigheten Kanonen 1 tas nu till domstol.

Men regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) står fast vid att man genomfört affären på rätt sätt.

– Den metod vi har använt är vedertagen när man säljer den typen av fastigheter, en skolfastighet.

När det gäller värderingen så har två värderingar gjorts, där man enligt Meit Fohlin satt slutpriset 187,5 miljoner mitt emellan de två värderingarna.

– Vi har en värderingsman och köparen har en värderingsman, där det görs två av varandra oberoende värderingar, och sen har vi gått på snittet av de två. Vi har agerat enligt vad vi anser är "by the book".

Artikelbild

| Meit Fohlin (S) står fast vid att Region Gotland agerat rätt.

Hon är också bestämd i varför regionen inte ville ha ut objektet på öppna marknaden och låta fler vara med och bjuda.

– En fastighetsägare som är intresserad av att äga en premiumfastighet i Visby hamn är vi inte intresserade av, utan här har det varit en direktförsäljning utifrån att vi vill säkra universitetets långvariga existens och utveckling i området, säger hon, och fortsätter:

– Vi har varit tydliga med att universitetet behöver kunna växa in i större lokaler på sikt, och då är regionen inte rätt aktör på den resan, medan Uppsala Akademiförvaltning är det eftersom deras ägande är till för universitetet. Sälja öppet hade inte varit ett alternativ, utan då hade vi hellre behållit fastigheten.

LÄS ÄVEN: Ledare Eva Bofride: Olika perspektiv och nya allianser

LÄS ÄVEN: Ledare Mats Linder: Fullpris på Gråbo och rea i inre hamnen

Nu är det upp till regionens jurister att ta ställning till den överklagan som lämnats till förvaltningsrätten, och det yttrandet ska ha inkommit till domstolen senast den 29 december. Sedan är det upp till domstolen att avgöra om affären strider mot lagen eller ej.