I juni kom Naturvårdsverkets förslag till nya jaktföreskrifter, där bågjakten finns med. Nu har remissvaren inkommit och expertisen är minst sagt delad.

Djurens rätt har samlat in nästan 40 000 namnunderskrifter mot denna nyhet.

– Det är tydligt att förslaget om att tillåta pilbågsjakt saknar folkligt stöd. Vi behöver inte fler sätt att döda vilda djur på. Dessutom så saknar förslaget helt en konsekvensanalys ur ett djurskyddsperspektiv, säger förbundsordförande Camilla Björkbom på Djurens rätts hemsida.

Artikelbild

| Hans Olsson i När är Jägareförbundet Gotlands ordförande. Labradoren heter Pris.

Men även instanser som Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är kritiska.

– Det finns alldeles för lite forskning och kunskap om djurskyddsaspekterna kopplade till bågjakt, säger Göran Ståhl, chef för skogsvetenskapliga fakulteten på SLU, till Sveriges radio.

Länsstyrelserna i Sverige har gett olika svar. Den på Gotland tillhör de positiva.

– Förslaget om bågjakt känns väl underbyggt, eftersom Naturvårdsverket grundar det på tidigare utredningar och även erfarenheter från andra nordiska länder, säger Mimmi Skog på Naturvårdsenheten.

Men den största splittringen finns nog inom själva jägargruppen, där båda sidor finns representerade.

– Ja, det finns både förespråkare och de som är emot. Och en grupp som inte har någon särskild åsikt i frågan, bekräftar Jägareförbundet Gotlands ordförande Hans Olsson.

Förslaget kommer ändå från just Jägareförbundet från början, men då från den nationella organisationen – och där vill man helst se ett bredare tillstånd. Förbundet vill se fler tillåtna vapentyper och fler tillåtna villebråd.

– Men min uppfattning är inte att frågan drivs mot någon ytterlighet, utan mot grannländernas redan beprövade modell, säger Hans Olsson.

Personligen har han ”inget behov” av bågjakt, men han är inte negativ till fenomenet ändå. Detta med tanke just på de omfattande begränsningarna i förslaget.

– Man behöver ju flera olika examen och sedan ska man ta sig inom skotthåll också. I praktiken är det nog bara de väldigt intresserade som kommer att ägna sig åt det här.

Vad säger du om faran för fler skadeskjutna djur?

– Så vitt jag förstår är det oerhörd kraft i de här jaktbågarna, så jag vet inte om den risken ökar. Och handlar det om folk som bryter mot reglerna, ja då är det ju en risk som finns redan i dag, svarar Hans Olsson.