Hälso- och sjukvården redovisar efter årets första kvartal ett resultat på minus cirka 16 miljoner kronor. Helårsprognosen är efter mars månad minus 25 miljoner kronor, i resultatet har inte statsbidragen räknats med.

– Det var en tuff influensa som drabbade unga människor och många i vår vårdpersonal är unga. Vi har haft ett markant bortfall av personal, säger Stefaan De Maecker (MP) hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Att personalen insjuknat har inneburit en stundtals ansträngd arbetssituation med ökade utgifter både för övertidsersättning och sjukersättning.

Artikelbild

| Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker.

– Övertidsersättningarna har kostat 25 procent mer än förra året och sjuklönerna har ökat med 50 procent, säger Stefaan De Maecker.

Även kostnaden för utomlänsvåden har varit hög under årets tre första månader.

– En handfull patienter har varit i behov av väldigt avancerad vård på fastlandet, säger Steffan De Maecker.

Delårsrapporten innehåller dock även positiva siffror. Under det första kvartalet har användandet av hyrsjuksköterskor halverats jämfört med samma period förra året. Kostnaden för hyrpersonal har minskat med 12 procent jämfört med samma period förra året, vilket motsvarar nära 2 miljoner kronor.

– Det görs ett fantastiskt arbete för att minska behovet av inhyrd personal. Både på kort och längre sikt kommer minskat behov av hyrpersonal att gagna alla, ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och kvalitetsmässigt för patienterna, säger Stefaan De Maecker.