Under 2015 undersökte Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hur vanligt det är att igelkottar bär på MRSA-bakterier. Prover från igelkottar i Skåne, Västra Götaland och Gotland analyserades. Resultatet var något överraskande. Av 55 undersökta igelkottar, bar 35 på bakterien.

Tidigare i år skickade Lotta Persson, veterinär och engagerad i Gotlands igelkottfond, in prover från igelkottar på ön till SVA igen. Nyligen kom svaren som visar att tre av fem igelkottar var bärare av MRSA.

– MRSA är en multiresistent stafylokock, men just den här typen är ingen humanvariant, säger Lotta Persson.

– Men som alltid när man hanterar vilda djur ska man bära handskar och vara noga med handhygienen. Tvätta händerna och använd handsprit. Alla vilda djur bär på bakterier, det gör vi människor också. Det är inte bara djuren som kan smitta oss, utan också vi som kan smitta dem.

Förkortningen MRSA står för meticillinresistent Staphylococcus aureus. Bakterien är en typ av stafylokock och är resistent mot en viktig grupp antibiotika. MRSA är mest känd för att den orsakar sår- och hudinfektioner och sprids mellan människor på sjukhus.

Enligt SVA har den typ av MRSA som igelkottarna bär, MRSA med mecC-gen, varit känd sedan 2011 och då påvisades den hos människor och nötkreatur i England och Danmark. Därefter har den hittats i en begränsad omfattning bland flera andra djurslag. Ursprunget är ännu okänt.

– MRSA bland oss människor sägs ju ha uppkommit för att vi använder för mycket antibiotika. Men igelkottarna använder inte antibiotika, därför pågår det just nu intensiv forskning kring varför igelkottarna bär på bakterien.

Under perioden 2011 till 2016 har ett fåtal fall, 89 stycken, rapporterats hos människor i Sverige. Fallen har i allmänhet varit lätta att behandla. Detta kan jämföras med den ”vanliga” typen av MRSA mecA som drabbade drygt 4 400 människor under 2016.

Hur är det med husdjur, kan de bli smittade?

– Det finns absolut ingen anledning att köra ut igelkottarna ur trädgårdarna. Det är klart att om din hund eller katt biter en igelkott som bär på smittan, så kan de få bakterier i sin mun. Men det är samma sak med katter som jagar fåglar som bär på salmonella. Jag får varje år samtal under vårvinter om katter som har diarré och kräkningar som efter provtagningar visat sig blivit smittade av fåglar med salmonella. Vi lever tillsammans med naturen och det finns smittor.