I fjol hade Region Gotland kunnat få ett tillskott på sex miljoner kronor – om man bara hade ansökt om regeringens byggbonus. Men någon ansökan skickades aldrig in och Region Gotland fick aldrig ta del av miljonerna.

I år skickades dock en ansökan in och under måndagen stod det klart hur många miljoner som regionen får ta del av.

Totalt har det under perioden 31 juli 2016 till 1 augusti 2017 varit 458 bostäder på Gotland som fått startbesked. Det ger i sin tur 11,6 miljoner kronor till Region Gotland.

– Det är fantastiskt roligt att vi har fått de här pengarna nu. De betalas ut under december månad, säger samhällsbyggnadsdirektör Johan Åberg.

Syftet med penarna är att stimulera bostadsbyggandet och som Johan Åberg förstått det är det rätt fritt för kommunerna hur man gör det.

– Vi vill använda pengarna för att stärka upp vår organsiation och komma tillrätta med kön för bygglov och när det gäller tillståndsärenden om exempelvis svartbyggen.