Under onsdagen röstade en enig hälso- och sjukvårdsnämnd ja till att etablera PCI-verksamhet på Visby lasarett. PCI är en slags ballongvidgning av hjärtats kranskärl och används i första hand vid akut hjärtinfarkt. En utredning visar att omkring 200 gotländska patienter årligen genomför PCI-behandlingar på Karolinska sjukhuset i Stockholm, och i och med en åldrande befolkning lär antalet patienter öka. Om verksamheten etableras på Gotland kommer patienterna inte längre behöva resa till Stockholm, vilket gynnar patienten, ekonomin och miljön, menar nämndens ordförande Stefaan de Maecker (Mp).

– Det kommer att bli snabbare vård och färre vårddagar, säger han.

Etableringen kommer även att medföra positiva effekter när det kommer till rekrytering och kompetensutveckling, menar Stefaan de Maecker.

– Vi kommer både att rekrytera och utbilda befintlig personal, säger han.

Om det blir någon PCI-verksamhet på ön avgör regionfullmäktige, om de vill bevilja investeringsstöd på 10 miljoner kronor. En egen PCI-verksamhet skulle innebära besparingar, menar Stefaan de Maecker.

– Kostnaden på 9,1 miljoner som vi lägger på Karolinska skulle försvinna. Att ha det i egen drift skulle kosta 5,8 miljoner. Så en egen PCI-verksamhet skulle bli drygt 3 miljoner billigare per år.

Om fullmäktige beviljar investeringsstödet kommer PCI-verksamheten att vara klar någon gång mellan hösten 2020 och våren 2021.