Stockholmaren Magnus Imland har förhoppningar om att stycka av en tomt och bygga ett fritidshus vid Bungenäs. Hösten 2015 skickade han in en bygglovsansökan. Ärendet har sedan dragit ut på tiden. Rejält.

– Det har varit en never ending story, det tar aldrig slut. De har avverkat fyra olika handläggare under den här perioden och vid varje byte har man liksom startat om igen, säger Magnus Imland.

Under måndagen talade Imland med byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (Mp) som meddelade att han hade fått avslag i ärendet.

Artikelbild

| Bungenäs.

– Jag har inte fått något meddelande om att det ska upp i nämnden och jag har inte haft någon möjlighet att påverka. I vanliga fall inför att ärenden ska upp i nämnden skickar de ut meddelande med hur deras tjänsteutlåtande ser ut och ställer frågan om man vill korrigera sin ansökan för att öka möjligheterna att få igenom den.

Imland menar att avsaknaden av dialog har varit direkt avgörande för att han nu efter sin två år långa väntan fått avslag.

– Jag hade kunnat göra korrigeringar precis utefter hur de hade velat ha det. Exempelvis kunnat flytta huset fem meter hit eller dit, eller utökat tomten med 200 kvadratmeter. Det hade inte varit något problem.

Imland har själv jobbat inom Täby kommun som byggnadsinspektör, och är väl insatt i processen. Normal handläggningstid för en komplett ansökan ska vara tio veckor.

Artikelbild

| Karl-Allan Nordblom (Mp), ordförande byggnadsnämnden.

– Jag vet vilka utmaningar de har, med personalomsättning. Jag har haft stor förståelse för deras situation och avvaktat. Nu när jag tittar tillbaka kan jag dock se att jag har varit alldeles för snäll.

Han är starkt kritisk till avsaknaden av kommunikation.

– Om de hade skött handläggningen snyggt från början och givit mig negativt besked, så hade jag kunnat försöka få till någon annan tomt, men de har blockat det här ärendet i två års tid.

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom beklagar situationen.

– Han har kommit i kläm och det är väldigt olyckligt. Han har haft extrem otur med sina handläggare som har slutat och att det kan ha funnits svårigheter med överlämningarna, säger Karl-Allan Nordblom och fortsätter:

– Vi håller på att titta på det här och han kommer kontaktas av förvaltningen. Vi får se om det är någonting vi kan göra för att hjälpa honom, vi är inte heller nöjda med hur det har fungerat.

Imland har haft kontakt med både Karl-Allan Nordblom och Madeleine Johansson, biträdande enhetschef på regionens byggenhet.

– De säger att det är olyckligt och att de beklagar det. Man kan beklaga hur mycket man vill, men det ändrar inte på saken. Just nu känns det som ett vakuum, säger Magnus Imland.

Nordblom tycker att det har skett stora brister i kommunikationen.

– Vi känner att beslutet i sig är korrekt. Dock har han under tidens gång fått olika besked, tidigare positiva indikationer och på senaste tiden har det skett en omsvängning till det negativa. Att han inte fått reda på när det skulle upp till nämnden är en brist, likaså att han inte haft möjlighet att göra korrigeringar eller dra tillbaka ärendet.

Imland överväger nu att stämma Region Gotland.

– Jag tror inte att en överklagan ger något, men jag kan stämma regionen för den ekonomiska skada som den felaktiga hanteringen har kostat mig, säger Magnus Imland.

Finns det risk för att det finns flera liknande ärenden?

– Vi har haft problem med många handläggare som har slutat, men det kändes jättekonstigt att höra om ett ärende som har tagit så här lång tid. Det här är ett extremfall och förhoppningsvis är det en engångsföreteelse. Jag kan bara beklaga det, säger Karl-Allan Nordblom.