Striderna kring Försvarsmaktens etablering på Tofta skjutfält har kraftigt försenat byggstarten för va-nät, el och beläggningsarbeten av vägar. Före jul 2016 fick Skanskas personal beskedet att bolaget vunnit upphandlingen. Arbetet skulle ha varit igång i januari i år, men upphandlingen överklagades av Fastec, ett av de bolag som inte fick kontraktet. Inte bara en utan två gånger har anbudsförfarandet gjorts om och väntar nu på ett rättsligt avgörande.

– Vi hoppas att kammarrätten säger att vi har gjort rätt. Då startar bygget i januari, säger Peter Johansén, Försvarsmaktens projektledare på Lokalplaneringsenhet Mitt.

Om kammarrätten dömer till Fastecs fördel måste upphandlingen göras om en tredje gång.

– Vi planerar efter ett värstascenario. Måste vi göra om upphandlingen blir det byggstart i februari, säger Peter Johansén.

Men även en tredje upphandling går att överklaga, vilket i så fall skjuter på byggstarten i månader.

Den rättsliga tvisten påverkar inte de temporära lokallösningarna med paviljonger som flyttats från Wisbygymnasiet, där de nyttjades under ombyggnationerna av F-huset. Soldaterna kom på plats i måndags, med tillfälliga vatten- och avloppslösningar samt el från ett inhyrt elverk.

– De kan gå på toaletter och duscha, de märker ingen skillnad och har både el och vatten, säger Peter Johansén.

Tack vare tillfälliga lösningar är Försvarsmakten i gång med sin verksamhet på Tofta.

– Det innebär att de krav som ställs på Försvarsmakten är lösta och att vi är på plats och kan lösa en uppgift. Det känns naturligtvis bra, säger Peter Johansén.