– I budgetförhandlingen la Centerpartiet ner mycket kraft på att få med elkabeln och mer pengar till Energimyndigheten. Vi lyckades inte, men jag räknar med att regeringen är tydlig om behovet när man formulerar de regleringsbrev som styr Svenska kraftnät och Energimyndigheten nästa budgetår, säger riksdagsledamoten Lars Thomsson (C).

De båda energifrågorna tas upp i två av de 17 motioner han lämnat in till riksdagen.

– Elkabeln samt ö-faktorn (att staten tar ett större ansvar för kostnaden för öns sjukvård) är de två viktigaste motionerna, säger han och påpekar att han tillsammans med Hanna Westerén (S) ska arrangera ett seminarium i riksdagen om sjukvårdskostnaden.

 

Flera av Lars Thomssons motioner handlar om miljön. Han tycker att staten bör ta ett större ansvar för omställningen av färjetrafiken till mer miljövänliga bränslen, och han vill att staten arbetar för att göra Visby-Bromma till landets första fossilfria flyglinje.

Klimatet har påverkat det svenska jordbruket.

– Hade 2019 blivit lika torr och varm som fjolåret hade vi sett många konkurser, säger Lars Thomsson som vill att 15-20 miljarder avsätts i en katastroffond.

– Det kommer fler svåra år, det kan vi vara säkra på.

 

Lars Thomsson föreslår även att artskyddsförordningen ändras för att underlätta etableringen av vindkraft, han vill se över statens ansvar för investeringar i öns infrastruktur, tycker att Sida bör göra insatser för Gammalsvenskby, och att det bör införas allmän jakttid på skarv.