Trygga Hjältar är ett projekt som den ideella organisationen Trygga Barnen har startat. Tanken med det är att så kallade Trygga Hjältar ska finnas till hands för barn som behöver stöd, som har föräldrar eller annan närstående som har problem med alkohol, tar droger eller mår psykiskt dåligt.

Målet är att fånga upp barnen i tid och att finnas på de platser där barnen är och helst söker hjälp, det vill säga via digitala kanaler. Alla Trygga Hjältar kommer öppna ett eget konto på chattappen kik, via den kan barnen ta kontakt med en Trygg Hjälte i närheten av där de bor.

Just nu finns det 20 hjältar runt om i Sverige och målet är att alla 290 kommuner så småningom ska ha en egen.

Artikelbild

| Elin Lantz.

Gotlands Trygga Hjälte heter Elin Lantz. Hon är uppvuxen här men bor i Stockholm där hon arbetar på ett medieföretag.

Starten av chatten sker den 3 oktober och kommunikationen sker via kik som är en populär chatt-app som många barn och unga redan använder sig av där man kan vara anonym.

Elin Lantz är själv uppvuxen i en familj med missbruksproblematik och tänker att hennes bakgrund ger henne bra förförståelse för de tankar och frågor som de utsatta barnen och ungdomarna kan ha.

– Jag tror att jag kan nå ut till dem som är i samma eller liknande situation som jag var i. När jag växte upp trodde jag att det bara var jag som hade en missbrukande förälder. Det hade varit bra med en hjälte då. Man ska prata om de här frågorna, det är ingen skam. Det här är mer vanligt i Sverige än man tror, säger hon.

Genom Trygga Barnen har hjältarna fått utbildning i hur de kan bemöta barn som kontaktar dem och hur de kan hjälpa dem vidare så att de inte ska behöva vara ensamma med sin situation. Ett barn ska inte behöva ha det så. Punkt.

Det är drygt tio år sedan Elin Lantz själv var mitt i den oro och utsatthet ett barn lever med när det finns missbruk och psykisk ohälsa inom familjen. Nu är hon 24 år och känner att hon har bearbetat det mesta, men är också fullt beredd på att gamla minnen förmodligen väcks till liv i och med de kontakter som kommer att tas på chatten.

– Det kan säkert bli jobbigt men jag har kommit långt i min egen bearbetning och det är det som driver mig, att kunna hjälpa andra.

Framöver ska Elin Lantz tillsammans med representanter från organisationen besöka skolor och ungdomsmottagningar på Gotland, och informera om verksamheten.