Aurora följs alltså upp av – Aurora. Den nya övningen ska genomföras under maj och eventuellt en del av juni, år 2020. Det uppger generalmajor Bengt Andersson. Han är övningsledare fram till september 2019, då brigadgeneral Stefan Andersson, för närvarande på uppdrag i Mali, tar över det yttersta ansvaret.

– Temat för övningen liknar Aurora 2017. Vi ska försvara oss mot en anfallande makt. Men nu höjer vi svårighetsgraden, säger Bengt Andersson till Gotlands Tidningar.

Aurora 2020 ska inte förväxlas med totalförsvarsövningen 2020, om vilken man kunnat läsa på Försvarsmaktens hemsida sedan i somras, och där militära och civila myndigheter ska samverka. Det finns dock beröringspunkter:

Artikelbild

| Bunge flygfält under Aurora 2017. Hur mycket flygrörelser det blir över Gotland under Aurora 2020 är inte klart ännu.

– Vid ett av totalförsvarsövningens fyra övningstillfällen så kommer vissa moment att samövas med Aurora 2020, uppger Bengt Andersson.

Aurora 2017:s fokus var Gotland, Mälardalen och Göteborgsområdet. Så blir det inte i den kommande övningen:

– Vi ska öva försvar av södra Sverige, vilket ska uttolkas som söder om Östersund. Geografiskt ligger tyngdpunkten på Skåne, Blekinge och södra Småland, säger Bengt Andersson.

Gotland kommer ändå att beröras i hög grad, genom sin strategiska betydelse i Östersjön. Den nya stridsgruppen på ön kommer med all säkerhet att delta i Aurora 2020 och det är enligt Bengt Andersson mycket troligt att även hemvärnet på Gotland kommer att öva.

– Hemvärnsförband som inte övades under Aurora 2017 ska vara med. Därmed inte sagt att de som övade 2017 inte ska vara med nu.

Ska Gotland räkna med fler militära flyg i luften under försommaren 2020?

– Det är för tidigt att svara på. Vilka baser som ska användas är inte bestämt än, svarar Bengt Andersson.

Vilka förband som ska delta väntas bli klart under de första månaderna 2019. Men i likhet med 2017 kommer alla vapenslag; flygvapnet, marinen och armén, att ha en roll i Aurora 2020. Budgeten för övningen 2020 är i samma storleksordning som för föregångaren. Det betyder mellan 600 och 700 miljoner kronor.

Kommer utländska förband att delta?

– Ett antal inbjudningar har gått ut till samma länder som deltog 2017, svarar Bengt Andersson, och fortsätter:

– Vi räknar med att fatta beslut under vecka 3 nästa år. Med stor sannolikhet kommer Finland och USA att delta i lite större omfattning.