I början av året larmade en person som har hemtjänst efter en fallolycka i hemmet. En anställd åkte till personen hjälpte denne upp.

– Personen har ramlat och använde sitt trygghetslarm och en i personalen åkte dit, men upptäckte inte skadan. Efter en tid larmade samma person igen och när vår personal då kom dit upptäcktes skadan och personen kunde föras till lasarettet, säger Hanna Ogestad, kvalitetschef vid socialförvaltningen.

Personen med hemtjänst blev kvar på lasarettet och opererades dagen efter för höftledsfraktur och bruten handled. I utredningen av händelsen har brister i hanteringen av trygghetslarm och tillhörande rutiner upptäckts.

– Vi har särskilda rutiner för vad som ska göras i samband med larm. De har inte följts och nu kommer vi att göra en utredning av verksamheten och se efter att alla medarbetare har kompetens att bedöma fallskador, säger Hanna Ogestad.

Ärendet är anmält enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

linus.ehn@gotlandsmedia.se