Romabadet stängdes för två år sedan. Nu konstaterar teknikförvaltningen att även Hemsebadet är i mycket dåligt skick.

Fastighetsavdelningen ska inom kort göra en ingående analys av badet och dess framtida underhållsbehov, men redan nu kan man konstatera att armering rostar och flera reparationer måste göras för att bassängerna ska behålla sin bärighet. Väggar är fuktskadade och fönster, avloppsstammar och styrsystem för vattenreningen måste bytas.

Regionrådet Filip Reinhag (S), som är ordförande för kultur- och fritidsnämnden, är inte överraskad över teknikförvaltningens rapport.

Artikelbild

| Inga löften. Regionrådet Filip Reionhag vågar inte ge några löften om att det finns pengar till renovering.

– Det ser likadant ut i alla de badhus som byggdes i Sverige på 70-talet, konstaterar han.

I Romabadet ledde förfallet till att badet blev farligt. Så illa är det ännu inte i Hemse, men många kostsamma åtgärder måste göras inom en snar framtid och frågan är om det finns pengar till det.

– Jag tänker inte gå ut och lova någonting i dag. Vi behöver ta en diskussion i regionstyrelsen och titta på vilka möjligheter vi har finansiera det själva, eller om vi kan gå in i ett samarbete med något företag, säger Filip Reinhag.

Behovet av Hemsebadet är dock stort. Det konstaterar kultur- och fritidsförvaltningen i en rapport till regionstyrelsen. Här finns bassänger och omklädningsrum som är tillgängliga för både barn, gamla och personer med funktionshinder. Och Solbergabadet räcker inte till för att ensamt täcka skolornas, föreningarnas och allmänhetens behov.

– I dagsläget har vi svårt att klara oss utan Hemsebadet. Det är Gotlands mest nyttjade bad med 55 000 besökare per år, säger Filip Reinghag.

När regionstyrelsens arbetsutskott samlas till budgetavstämning i oktober kommer man att särskilt titta på hur man ska hantera problemen på Hemsebadet. Där kommer man också att gå igenom läget på alla andra sim- och ishallar på Gotland.

Enligt rapporten från teknikförvaltningen är Solbergabadet i gott skick, Hemse ishall likaså, bortsett från att kylanläggningen snart behöver bytas ut. Visby ishall behöver inom en snar framtid viss ytskiktsrenovering samt stambyte och fönsterbyte. Om Visby/Roma kvalificerar sig för spel i allsvenskan måste ishallen också uppdateras med bland annat fler publikplatser och omklädningsrum.