Foderbristen är illa i hela Sverige. Grovfoder som hö, hösilage och ensilage tar slut på två röda, och de som försöker frakta hit foder hindras på grund av säkerhetsbestämmelser på båtarna.

– En rundbal på ön brukar ligga på under två kronor kilot, men nu, om du mot förmodan får tag i något, kostar det upp emot sju kronor kilot, säger Linda Belin, häst-ägare på norr som startat Facebookgruppen Akut foderförmedling för Gotlands betesdjur.

Hon är sliten, medger hon. I två dagar har hon levt med telefonen mot örat för att försöka hitta foder i Sverige och utlandet. Hennes egen häst har levt på sly den senaste tiden.

Artikelbild

| LRF:s ordförande på Gotland, Anna Törnfelt.

– Alla reserver säljs av inom några minuter. Jag lyckades få tag i ett lass, men nu får jag inte hit det på grund av färjornas säkerhetsbestämmelser, säger Linda Belin.

Hö är torrt, så långt är de flesta med. Så torrt att det kan självantända, varför det går som farligt gods på färjorna. Säkerhetsbestämmelser kräver så kallad torrsubstansanalys av foder som fraktas på båtarna för att säkerställa att den inte är torrare än 86 procent.

Normalt skulle det här kanske inte vara ett problem, men eftersom varenda rundbal går åt snabbare än glass i solsken så hamnar analyskrävande gotlänningar långt ner på listan av väntande köpare, enligt Linda Belin.

– Det är katastrof på riktigt. Folk har inte fått upp ögonen för hur illa det faktiskt är, säger hon.

På sociala medier har redan flera djurägare gått ihop för att köpa grovfoder från Nederländerna och Storbritannien. Här efterlyser folk även material till stängsel, som också börjat bli en bristvara.

För att hjälpa djurägarna har Länsstyrelsen på Gotland inventerat skyddade områden som inte redan betas, och upplåter nu två stängslade områden om 160 respektive 260 hektar på norra Gotland.

Anna Törnfelt, ordförande på LRF Gotland, säger att dessa områden passar ypperligt till tackor som inte går med lammungar, och hoppas att man hjälps åt att dela av områdena så att fler djur får möjlighet till bete.

– Nu gäller det att hitta foder till alla djur. Det är allvarligt och vi måste tänka rätt för att säkra mat och livsmedel framgent. Vi vill inte ha någon stor nödslakt. I längden kan det leda till köttbrist i landet inom två till tre år, och då måste vi ta in kött från utlandet med allt vad det innebär, säger hon.

Anna Törnfelt säger att LRF kommer att försöka nyttja Maskinringen på Gotland, som kan hjälpa djurägare att hitta nödvändiga kontakter vid foderbrist.

– Vi måste vara uppfinningsrika nu. Tveka inte att ta kontakt med markägare om du ser oskördat foder. Det går att ta till vara på även om det är förvuxet, säger hon.