Hassela Gotland AB försattes i konkurs den 12 oktober. Till konkursförvaltare utsågs advokat Andreas Welin. Någon utannonsering av verksamheten har ännu inte skett.

– Det har spritt sig via djungeltelegrafen. Jag håller på för fulla muggar, de som nu hört av sig är intressenter i branschen, säger Andreas Welin.

I går var sista dagen för att sälja verksamhet och fastighet med de anställda kvar. Andreas Welin ska gå igenom inkomna bud och räknar med att fatta beslut denna vecka.

– Jag sätter tänderna i det direkt. Sen är det beroende på vad det är för innehåll i buden, hur man kan gå vidare. Både uppdelning och försäljning av hela verksamheten är lika intressant, primärt handlar det om att få in mest pengar till borgenärerna.

Blir det ingen försäljning nu får man vända sig till en bredare kundkrets. Med detta menar Andreas Welin intressenter som kan ha helt andra planer än att driva nuvarande verksamhet vidare och där fastigheterna är det mest intressanta.

– Det finns ingen deadline för försäljningsförfarandet, men om man ska sälja en fungerande verksamhet så finns de anställda kvar cirka en månad i konkursboet, sen tar det slut.

– Bristen i boet är avhängigt vad vi får för pris. Det finns fastigheter belånade till 31 miljoner kronor men bokförda till högre belopp och som amorterats rätt kraftigt. Den stora delen är vad man får för fastigheterna.