Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har dragit in Hassela Gotlands tillstånd att bredriva HVB-hem i Klintehamn. Bristande kontroll av anställdas belastningsregister ska vara orsaken, uppger Jenny Lindfors på IVO.

– De har brustit allvarligt i sitt uppdrag och det är inte första gången. De fick anmärkning även 2015 och 2016, säger hon.

LÄS MER: Anställd på Hassela fick käken slagen ur led

Hassela Gotland Klintehamn är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som på grund av missbruk, relationsstörningar eller kriminalitet är i behov av vård på behandlingshem. Vid en inspektion den 6 september i år framkom det att verksamheten inte kunde visa utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för all nyanställd personal. Av tio personer som börjat arbeta eller provjobbat på Hassela under år 2017 saknas utdrag för minst fem personer, slår IVO fast i sitt beslut. IVO har därför valt att dra tillbaka tillståndet med omedelbar verkan.

– Det är ett stort ingrepp som är den absolut sista utvägen, säger Jenny Lindfors.

Totalt 23 ungdomar påverkas av beslutet.

– Vi gör det här för ungdomarnas trygghet och säkerhet, säger Jenny Lindfors.

Vad händer med dem nu?

– Det är upp till socialtjänsten i respektive kommun. Beslutet gäller omedelbart, men det finns inget absolut datum när boendet ska vara tomt. Kommunerna behöver agera direkt för att hitta nya hem åt dem, säger Jenny Lindfors.

Vad krävs för att få tillståndet tillbaka?

– De kan överklaga beslutet, men det skulle innebära en rättsprocess.

Helagotland.se har sökt Hassela Gotlands vd Jan Norland men utan resultat.

Hasselaboendet i Vänge påverkas inte av beslutet.