Det är mot bakgrund av en dom i förvaltningsrätten i Härnösand från augusti 2017 där det klargjordes att "lagstöd saknas för efterhandskompensation till privat drivna vårdcentraler utifrån uppkomna underskott i egenregins verksamhet", som hälso- och sjukvårdsnämnden ville upphäva sitt beslut från 2013.

Region Gotlands primärvård har gång på gång visat stora ekonomiska underskott. Därför beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i december 2013 att införa en kompensationsmodell till de privata vårdaktörerna för att jämställa villkoren.

Men den rödgröna majoriteten tog på onsdagen beslut om att den modellen ska upphöra att gälla.

Artikelbild

| Inger Harlevi (M).

Oppositionen med moderaten Inger Harlevi upprörs över beslutet.

– Regionen sviker privata vårdcentraler. Genom det här beslutet så sätts konkurrensneutraliteten ur spel mellan privata vårdgivare och egenregin. Visserligen finns det inget lagstöd för att den här kompensationen ska utbetalas – det är ett rent politiskt beslut och visar den politiska synen på privat verksamhet, säger hon i ett pressmeddelande efter nämndsammanträdet.

Men det är egentligen bara Unicare som drabbas.

– Vårdcentralen Visborg berörs inte av beslutet eftersom de har särskilda villkor med listningstak i sitt avtal. Det är Unicare med vårdcentraler i Visby och Klintehamn som drabbas. Nu måste de klara sin verksamhet enbart med hjälp av den grundpeng som man får per listad patient. Regionens vårdcentraler däremot får gå med stora underskott utan att något händer. Detta är inte att bedriva vård på lika villkor, fortsätter Inger Harlevi.

När man stryper ersättningsmodellen sparas cirka 2,3 miljoner kronor. Den rödgröna majoriteten med Stefaan de Maecker (MP) i spetsen menar att det saknats lagstöd för beslutet från 2013 och menar nu att man vill skapa villkor för ett ersättningssystem som bygger på att man ska få betalt för de insatser som görs.