Varje år lämnas diverse prylar kvar på uteserveringarna runt om i Visby. Något som nu gör att Tekniska nämnden tar i med hårdhandskarna inför årets premiär.

– Vi har verkligen problem med att de som har fått tillstånden lämnar kvar grejor på den offentliga marken, säger Anita Klingvall, som har hand om markupplåtelser för samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland.

I de nya riktlinjerna har det nu blivit förbjudet att lämna kvar saker på den offentliga marken. Om den tekniska nämnden ser att regeln har brutits gör de en polisanmälan. Nämnden har även rätt att forsla bort utrustningen på ägarens bekostnad.

– Det har inte stått så tydligt i de nya riktlinjerna, så det är förmodligen därför krögarna lämnar kvar sina grejer. Men det är brottsligt och de kan förlora sina tillstånd för gott om de bryter mot regeln flera gånger om.

Den riktiga sommarsäsongen startar i början av maj, men redan den 15 april är det tillåtet att bygga upp sin servering.

– Vi har även förlängt säsongen, från den 15 till 25 oktober på grund av att Gotland Grand National har tidigarelagts till slutet av oktober. Vi tyckte att det vore en bra idé för besökarna att kunna sitta på uteserveringarna under det evenemanget också.

Hittills har samhällsbyggnadsförvaltningen godkänt ett tjugotal tillstånd om uteserveringar. Men fler ska tillkomma.

– Vi brukar ha cirka 65 tillstånd allt som allt på ön. Två stycken är under behandling och nio stycken ska kompletteras i dagsläget. Grundtanken är att riktlinjerna ska vara enkla att följa. Polisen har en ny organisation i Stockholm som behandlar alla ansökningar lika. Just för att det ska bli så rättvist och rättssäkert som möjligt för de som söker om tillstånd för uteservering.

När restaurangerna får göra kompletteringar beror det oftast på att det saknas skalenliga ritningar över markytan, fotografier eller ritningar över hur möblerna kommer att stå. Alla måste dessutom söka ett nytt tillstånd varje år då det upphör samma dag som säsongen tar slut men även säkerställa tillgängligheten för allmänheten.

– Ganska nytt är även att ställningar för markiser vid Stora torget måste tas bort efter avslutad säsong, avslutar Annika Klingvall.