Som en del i det större vattenprojektet "Testbädd Storsudret" har burgsviksborna fått besök av två KTH-studenter som undersökt taken på orten.

– Vi är en mindre del i det stora projektet som IVL Svenska miljöinstitutet driver här på Storsudret och det känns jätteroligt att få vara delaktiga i en så viktig fråga som inte bara berör Burgsvik utan många andra ställen, säger Mikael Nordborg, en av de båda studenterna från KTH.

Syftet med projektet, berättar Ellen Ahlgren, student från KTH, är att undersöka hur mycket vatten ett hushåll kan spara om allt regnvatten som faller på taket tas tillvara. Med hjälp av flygbilder mäter Mikael och Ellen taken. Uppgifterna matas in och analyseras i ett datorprogram.

Artikelbild

| Ellen Ahlgren och Mikael Nordborg, studenter från KTH.

– Tekniken för så kallad "rainwater harvesting" finns redan. Alltså att skörda eller samla regnvatten på plats för att sedan återanvända det. Så det vi undersöker och beräknar är om det är lönsamt för olika hushåll i Burgsvik att samla regnvatten från taken, berättar Ellen Ahlgren.

– Vi pratar med folk och ställer frågor om hur många man är i hushållet, hur deras vattenförbrukning ser ut och om man redan i dag gör något för att samla in vatten. I går träffade vi en kvinna som kommer att bli ett testfall. Hon berättade att vattnet från hennes tak bara rinner ut i en bäck och försvinner. Vi kommer att göra en teknisk uträkning utifrån hennes situation och undersöka hur stor del av vattenförbrukningen som skulle kunna täckas av regnvattnet, säger Mikael Nordborg.

Enligt Ellen Ahlgren är regnvatten relativt rent och kan med fördel användas för disk, dusch, toalett och tvätt.

– De största mängderna vatten används för hygien och toalett i ett hushåll. Enligt Svenskt Vatten förbrukar vi i snitt 140 liter vatten per person och dygn i Sverige. Jag tror att om vi börjar ta tillvara på regnvattnet så kommer vi också att bli mer medvetna om hur mycket vatten som vi faktiskt använder varje dag.

Artikelbild

| Med hjälp av kartor och flygfoton mäts hustaken.

I projektet Testbädd Storsudret pågår flera projekt parallellt. Flera nya system som ökar mängden grundvatten ska utvecklas, testas och optimeras. Dessutom tittar man på tekniker för småskalig avsaltning av havsvatten och återanvändning av vatten genom utökad rening.

– Det finns dagvattenledningar i Burgsvik. Det skulle vara möjligt att rena det vattnet och använda för bevattning. Men vi vet inte riktigt om vi får med det i det här projektet, berättar Mikael Nordborg.

I sommar ska de båda KTH-studenternas rapport vara klar.