Det är Wisab bygg AB som avser att bygga kvarteret Bläckfisken på det område längs Lummelundsväg där det låg en bensinmack och där Motorcentralen hade verksamhet fram till i somras.

Nu har rivningen av den gamla bensinmacken påbörjats, vilket är etapp ett i hela projektet.

Robert Ansin är vice vd och fastighetschef på Wisab:

Artikelbild

| STADSRADHUS. Elva stycken stadsradhus ska byggas i kvarteret Bläckfisken i norra Visby. Dessa ligger med gaveln mot gatan och har inspiration från liknande hus i bland annat England och nederländerna.

– Vi står i valet och kvalet hur vi går vidare. Vi börjar med att riva macken, sedan får vi se. Det är en del sanering kvar att göra i det stora huset, säger han.

Även om det dragit ut på tiden – från början var tanken att påbörja rivningen i oktober i fjol – står planen för det nya bostadsområdet fast.

Det aktiva byggandet är tänkt att startas framåt hösten, företaget håller just nu på att färdigställa bygglovshandlingar.

Visby ska där bland annat få sina första moderna stadsradhus i tre våningar. Dessa blir elva till antalet, har inspiration från England och Nederländerna och kommer att ligga närmast rackethallen.

Därtill kommer tre stycken flerbostadshus längs Lummelundsväg om fem våningar och totalt 66 lägenheter, fördelat på tvåor och fyror. De större lägenheterna högst upp får terass i tre väderstreck.

Längst norrut på området ska 36 småhemslägenheter i tre hus om vardera tre våningar byggas.

– Det blir på grusplanen mitt emot Ica Kometen, sannolikt är det dem som byggs först, kanske redan innan det hus där Motorcentralen höll till rivs, säger Robin Ansin, fastighetschef på Wisab.