Det råder stor brist på tandläkare i landet, som bland annat gör det svårt för Folktandvården på Gotland att ta emot nya patienter. Kliniken är Hemse är dock ett undantag. Med ett nytt arbetssätt har man lyckats hålla kön kort och kan välkomna nya patienter.

– Det är viktigt att inte ligga efter, för då arbetar man till slut bara med akuta insatser. Att ha kort väntetid och kunna ta emot nya patienter är roligt, säger tandläkaren Michael Katsanikos som är chef för kliniken sedan fem år.

Redan från start såg Michael Katsanikos att det fanns duktig personalen i Hemse, och även vilja att utveckla klinikens arbetssätt. I verksamheten finns det möjligheter för tandläkare att delegera uppgifter till tandhygienister och tandsköterskor. Successivt har de övertagit mer och mer uppgifter.

Artikelbild

| Det blir roligare att arbeta när arbetsuppgifterna är mer varierande, tycker tandhygienisten Jenny Osterman.

– Numera är det sällan jag som undersöker patienterna. När hål ska lagas är det jag som borrar men en tandhygienist eller tandsköterska som fyller kompositen. Både tandhygienister och tandsköterskor har större ansvar nu, berättar Michael Katsanikos.

Samarbetet innebär att Michael Katsanikos tre dagar i veckan tar emot patienter i två rum samtidigt. I båda rummen finns tandhygienister eller tandsköterskor som gör mycket av behandlingen. Michael kommer in när det är något endast en tandläkare får utföra.

– Tandhygienisterna är legitimerade och klarar av otroligt många uppgifter. Men det blir ändå en hel del kvar för mig. Det är bara tandläkare som får borra, rotfylla och dra ut tänder, säger han.

Att det blivit mer att göra intygar tandhygienisten Jenny Osterman som arbetat i Hemse sedan 2016.

Artikelbild

| Tandhygienister och tandsköterskor får utföra många arbetsuppgifter, men borra och rotfylla får bara en tandläkare göra.

– Det tog ett tag att komma in i sättet att arbeta, men jag har lärt mig efter hand och när man blivit varm i kläderna är det roligare att jobba så här. Det är större variation, säger hon.

Svårast tycker Jenny Osterman det är att veta hur lång tid man ska avsätta för varje patient, när tandläkaren har mottagning i två rum samtidigt.

Artikelbild

GA den 5 juni i år.

Göran Gynther, chef för Folktandvården på Gotland, ser stora möjligheter med det nya arbetssättet.

– Klinikerna i Slite och Roma har redan börjat arbeta på det här sättet, och i Visby införs det enligt planerna i oktober. För de som inte behöver mer komplicerade behandlingar, vilket är 80 procent av alla patienter, fungerar det här utmärkt. Vi kan öka genomströmningen av patienter och utnyttja våra resurser effektivare, säger han.

Artikelbild

| Michal Katsanikos vill hålla kön kort för att kunna ta emot nya patienter.

Folktandvården på Gotland behöver ändå anställa nya tandläkare.

– Vi har lyckats bra med rekryteringarna, men behöver några till. Två i Visby och en i Hemse, och på sikt även en i Slite, säger Göran Gynther.