För första gången har Länsstyrelsen på Gotland i år tagit fram en folder som upplyser om reglerna för uppställning av husbilar och husvagnar. Något som man sett ett särskilt behov av då frågor ofta uppstår och då vissa ställen lockar till sig fler tjuvcampare än andra.

– Det är första gången vi ger ut den här. Vi får varje år många frågor från både allmänheten och från er i media om vad det är som gäller, säger Gabriel Bernhardsson på länsstyrelsen, som skrivit foldern.

Läs hela foldern här!

Enligt allemansrätten är det tillåtet att ställa upp och sova över i husvagn, husbil och tält på någon annans mark i ett dygn utan markägarens tillstånd.

På Gotland, med öns speciella natur, ställs också särskilda krav av länsstyrelsen, bland annat att terrängkörning inte är tillåten utanför vägar och att strandskyddet (oftast 100 meter upp från strandlinjen) måste respekteras. Flera av öns naturreservat har också ett totalt campingförbud, bland annat naturreservatet Ekstakusten. Men förbudet är något som inte alltid tycks uppfattas av alla besökare.

– Ofta står det ju bara på reservatstavlorna där man kör in till reservatet att det är campingförbud, säger Lena Pettersson, förvaltare av skyddad natur vid länsstyrelsen.

Att öns kuststräckor är så pass inbjudande är på ett sätt problematiskt, menar hon.

– Det blir ju så när vi har så vackra kuststräckor, det är för inbjudande, och det kan bli ett problem.

Enligt henne är Ekstakusten det område på ön som länsstyrelsen uppfattar har störst problem med tjuvcampare, vid sidan av kusterna på Fårö.

– Varje gång vi är ute och åker på ärenden så kör vi förbi kusten och det händer att vi får stanna till och berätta att man inte får campa där. I Vavleviken och vid Hammarudd inom naturreservatet Ekstakusten är det ofta många husbilar som parkerar.

Hon vittnar också om att man märkt att om en husbil kommer och ställer sig bildas snabbt grupper av husbilar på samma ställen.

– Jag såg i en husvagnstidning nyligen där det var en bild från Ekstakusten, och där till och med uppmanade man att stanna till och campa en natt, säger Lena Pettersson.

Varje naturreservat har sina egna restriktioner vad gäller camping.

Allemansrätten säger att man inte ska störa eller förstöra, och inte campa för nära inpå någon annans bostad. Man får heller inte stänga ute någon från ett område med exempelvis staket eller utemöbler. Att campa mer än en natt kräver tillstånd av markägaren. Det som dock ofta är tillåtet är att stanna med husvagn och husbil precis intill en allmän väg.