Skatteverket tar som enda myndighet plats på När Hammer & Hanborg listar Sveriges mest innovativa arbetsgivare tar Skatteverket som enda myndighet plats på topp 10, i sällskap med bland andra Google, Spotify och IKEA. Med motiveringen "De har genomfört en förändringsresa med kunden i fokus där medarbetarna fått värde av att vara en del av den".

– Det är jättehäftigt att en myndighet kan vara med och konkurrera med privata aktörer som har helt andra medel, säger Lena Johansson som är sektionschef på Skatteverkets IT-avdelning i Visby.

På Visbykontoret finns cirka 125 anställda, varav drygt 70 är verksamma på IT-avdelningen.

Artikelbild

| På frammarsch. Skatteverkets IT-enhet verkar aktivt för att kreativiteten ska få flöda fritt.

På avdelningen finns innovationstid infört på schemat. En fredag i månaden arrangeras "Creative Friday" där medarbetarna har möjlighet att diskutera ny teknik som kan vara till nytta för dem i utvecklingsarbetet. Innehållet varierar. Ibland hålls föreläsningar internt, ibland sätter de sig i grupper och spånar på innovativa lösningar som normalt kanske inte ryms in i deras system på ett naturligt sätt.

– En fredag i månaden är det organiserat, sedan finns personlig tid man kan utnyttja för att utforska olika ämnen, säger Jesper Etelhag.

– Vi förkovrar varandra, säger Niclas Hansson.

Att ha kreativitet med i fokus ska leda till mer stimulerade medarbetare samt smidigare och bättre digitala lösningar för kunderna.

Artikelbild

| Delar av teamet. Från vänster Jens Persson, Safi Ahlberg, Gert Lundin, Jesper Etelhag, Niclas Hansson och Lena Johansson.

– Vi har försökt anamma ett nytt tankesätt, säger Niclas Hansson.

– Tidigare har vi uppifrån varit styrda till vårat system och plattformar. Nu finns det lite friare tyglar att utveckla lämpliga lösningar underifrån. Det har skett en omsvängning i hela organisationen med aktiv uppmuntran till arbetssättet, jag förmodar att det bidrar till att vi har landat på den här listan, säger Jens Persson.

Artikelbild

| Kreativa fredagar på Skatteverket.

Innovationstiden har resulterat i att det numera skapas projekt som kanske tidigare stannade vid löst snack runt fikabordet.

– Det finns en kreativ nyfikenhet som ger ringar på vattnet, vilket innovationstiden har bidragit till, säger Jens Persson.

Niclas Hansson menar att det är frihet under ansvar.

– Det kan ställa högre krav på individen med förväntningar. Men det är inspirerande att inte behöva vara reaktiva och vänta på att bli tillsagd vad man ska göra.

Kollegorna är ense om att Skatteverket också blir mer konkurrenskraftiga som arbetsgivare.

– Det här bidrar också till att vi både kan behålla våra medarbetare och dessutom locka till oss nya, säger Gert Lundin.