Lite försenat öppnade Visbys nya väg som förbinder Allégatan och det nya bostadsområdet på A7-fältet med den nya cirkulationsplatsen vid Stenhuggaren och Visbyleden. Lotta Holmberg var en av alla bilister som var glad att vägen äntligen öppnats.

– Jag är jättenöjd, absolut. Det hart varit svårt att ta sig ut från Trädgårdsgatan tidigare. Men det kunde ha varit lite mer sand på vägen.

Tanken var från början att vägen skulle ha öppnats i november eller december i fjol, men allt regnande försenade asfalteringen och invigningen fick skjutas upp. Ända fram till lunchtid under tisdagen pågick arbetet med att få upp nya skyltar och få bort de tunga betongfundamenten som skärmat av den nya vägen.

Artikelbild

| Premiärtur på Stora Törnekvior.

– Det är ett arbete som egentligen påbörjades redan för tio år sedan när det nya bostadsområdet planerades, berättar Lennart Klintbom, trafikplanerare på Region Gotland.

– Det blir ju cirka 800 nya lägenheter för ungefär 2 000 personer när det är färdigbyggt. Det är som ett nytt Slite. Det behövdes en ny trafiklösning för att inte Allégatan och Follingboväg ska bli överbelastade.

Hastigheten på vägen är satt till 40 kilometer i timmen.