Som GA skrev i fredags, har antalet klagomål mot öns vårdcentraler ökat kraftigt. GA har pratat med flera patienter som inte ens kommit fram till sin vårdcentral Hansahälsan i Visby.

Mats Lund fick akut värk i en axel och behövde läkare. Hans fru försökte ringa vårdcentralen.

– Det var en telefonsvarare som sa att det inte fanns några tider och att man skulle återkomma senare, säger Mariette Lund.

Artikelbild

| Säkerhet. Eftersom det är svårt att boka tid hos en läkare för exempelvis recept, har Mats Lund byggt upp ett lager av medicin.

I en och en halv vecka försökte hon, utan att komma fram på telefon.

– Jag började nästan gråta. Jag blev fullständigt chockad, säger Mariette Lund.

Först efter att hon själv åkt till Hansahälsan lyckades hon få hjälp till sin man, som fick tid för läkarbesök tre veckor senare – i Klintehamn. Men tack vare ett återbud har han nu fått vård, och därmed sluppit alternativet att åka akut till Visby lasarett.

– Det är dumt att sitta på akuten och ta upp plats, det är inte så det ska vara. Något grundläggande fel är det, säger Mats Lund om situationen kring vårdcentralernas tillgänglighet.

Artikelbild

| Telefonkö. Marcus Ryding satt själv i telefonen hela dagen i går, för att försöka besvara så många samtal som möjligt.

Unicare, som driver Hansahälsan i Visby och vårdcentralen i Klintehamn, har den senaste månaden haft högt tryck från patienter, i kombination med personal som varit hemma och sjuka.

– Vi har legat på en telefontillgänglighet på 57 procent. Det är lågt – målet är att 95 procent ska komma fram samma dag, säger verksamhetschef Marcus Ryding.

Artikelbild

| Telefon. När Mats Lund försökte nå sin vårdcentral tog det flera dagar.

Han kom själv tillbaka i går från två veckors semester, och fick direkt hoppa in för att beta av telefonkön.

– Det är alleman på däck för att öka telefontillgängligheten. Vi hade 200 missade samtal häromdagen, det är för dåligt, säger han.

Marcus Ryding vittnar om en pressad situation inte bara för patienterna utan också för personalen. Under en tid har en läkare lånats in från en annan privat vårdcentral i Visby.

– Alla är ansträngda. Vi vänder ut och in på oss för att öka tillgängligheten och inte missa allvarligt sjuka patienter, säger han.

Unicare söker nu tre nya läkare, flera sjuksköterskor och tittar på andra lösningar för att öka tillgängligheten. En tänkbar möjlighet är en ny seniorlinje, för de allra äldsta patienterna som ringer ofta.

– Från 1 januari inför vi webbokning och drop in, det är regionens krav på oss, säger Marcus Ryding.

Hans råd till dem som är i behov av akut vård, men inte kommer fram på telefon, är att ringa 1177 eller söka sig till akuten.