Det var för cirka ett år sedan som anstaltens lokaler i polishuset i Visby började drabbas av fuktskador, som sedan har spridit sig.

– Det började med att vatten läckte in genom taket och sedan har det tagit sig ner och drabbat bland annat gymmet och ett trapphus, säger Marcus Bill Larsson, chef för anstalten.

Enligt honom har verksamheten med de intagna inte påverkats. Det som nu sker är att fastighetsägaren, en privat aktör, har påbörjat arbetet med en renovering av de drabbade lokalerna.

– Vi har fått stänga gymmet och flyttat om lite under den period som renoveringen ska pågå, men det ska inte påverka verksamheten, säger Marcus Bill Larsson.

Helagotland.se har av en anonym tipsare fått höra att det i en brandgenomgång framkommit brister i brandskyddet vad gäller utrymning på anstalten, vad tänker du om det?

– Jo, det har gjorts en brandgenomgång, och det finns brister på så sätt att nya brandregler inte tillåter den standard som har varit på lokalerna. Polishuset byggdes ju 1979 tror jag och sedan dess har mycket ändrats i regelverken. Därför håller fastighetsägaren nu på att upprätta nya brandskisser på lokalerna som är up-to-date, säger Marcus Bill Larsson.